Instytut Biologii

Aktualności

Konferencja – Biopotencjał 2019

  • access_time 16 maja 2019
  • person Katarzyna

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI  DYPLOMANTÓW I STUDENTÓW KIERUNKÓW PRZYRODNICZYCH I PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH BIOPOTENCJAŁ 2019. Organizatorem Konferencji jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6-7 CZERWCA 2019 R. w kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: DO 24 MAJA 2019 R.

CELEM KONFERENCJI JEST:
1. Umożliwienie studentom i dyplomantom kierunków przyrodniczych i przyrodniczo-technicznych zaprezentowania wyników swoich badań oraz prac opartych o przegląd aktualnego piśmiennictwa. Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane w formie e-publikacji jako materiały konferencyjne.

2. Umożliwienie przedsiębiorcom zapoznanie się z najnowszymi trendami w naukach przyrodniczych.

 Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wystąpienia w jednym z 2 bloków tematycznych:

BIOLOGIA (biologia człowieka, ekologia, biologia molekularna, biologia środowiskowa, inne),
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, inżynieria sanitarna i wodna, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, bioinżynieria).

Szczegóły znajdują się na stronie: https://wbns.uksw.edu.pl/node/209