Przejdź do treści

Bioinformatyka

3,5-letnie studia inżynierskie

 

Rejestracja elektroniczna trwa od 1 czerwca

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego

 

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji:

Opis kierunku

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

 

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji na:

https://rekrutacja.up.krakow.pl/

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Katarzyna Gawrońska, e-mail: katarzyna.gawronska@up.krakow.pl

 

Kontakt telefoniczny czynny w godzinach pracy Komisji: 12 662 78 88