Przejdź do treści

Plany studiów

 

Biologia, studia niestacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2020/2021*

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Histologia zwierząt 8 18 26 E 5
Morfologia roślin 8 18 26 E 5
Chemia ogólna 10 20 30 E 6
Elementy geografii fizycznej 8 8 16 Zo 2
Anatomia i histologia roślin 10 15 25 Zo 4
Higiena i zdrowie człowieka 8 8 16 Z 2
Emisja głosu 15 15 Z 1
Ochrona własności intelektualnej 15 15 Z 1
Wprowadzenie do filozofii 15 15 E 2
Bioetyka w badaniach przyrodniczych 8 8 Z 1
Historia badań biologicznych 8 8 Z 1
Pozostałe zajęcia
Szkolenie biblioteczne 2 2 Z 0
Szkolenie BHP 4 4 Z 0

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Chemia organiczna 8 15 23 E 4
Systematyka roślin 10 20 30 E 4
Praktikum z botaniki 25 25 Zo 3
Anatomia człowieka 5 20 5 30 E 4
Systematyka bezkręgowców 1 14 40* 54 Z 5
Specyfika badań biologicznych 33 33 Z 2
Biofizyka 8 15 23 Zo 4
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 30 30 Z 2

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 15 godzin ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Systematyka bezkręgowców 2 8 15 23 E 4
Biochemia 10 20 30 E 5
Mykologia 10 25 35 E 3
Biologia komórki 10 20 30 E 4
Fizjologia roślin 15 30 45 E 5
Statystyka dla biologów 8 15 23 Z 2
Kursy do wyboru
Moduł: Język obcy 25 25 Z 2
Kursy w ramach specjalności
Wprowadzenie do psychologii 15 15 30 Z 1
Wprowadzenie do pedagogiki 15 15 30 Z 1
Pierwsza pomoc przedmedyczna 8 8 Z 1
Nowe media w edukacji przyrodniczej 5 10 15 Z 1
Przyroda w edukacji 5 10 15 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Systematyka strunowców 15 36* 51 E 6
Ekologia ogólna 15 35** 50 E 6
Fizjologia zwierząt 1 8 15 23 Z 3
Fitosocjologia 8 8 16 Zo 2
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 25 25 Z 2
Seminarium dyplomowe 1 10 10 Z 2
Kursy w ramach specjalności
Podstawy psychologii rozwojowej dla nauczycieli 15 15 30 E 2
Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli 15 15 Z 1
Nauczyciel w systemie oświaty – organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego 30 30 E 2
Dydaktyka ogólna 15 30 45 E 2
Dydaktyka biologii 1 10 20 30 Z 2

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 15 godzin ćwiczenia terenowe z systematyki strunowców
** w tym 20 godzin ćwiczenia terenowe z ekologii

 

Semestr V

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Mikrobiologia z immunologią 10 20 30 E 3
Fizjologia zwierząt 2 8 15 23 E 2
Parazytologia 5 10 15 Zo 1
Genetyka 1 10 20 30 Z 3
Ochrona środowiska 10 20 30 E 3
Przyroda obszarów zurbanizowanych 5 10 15 Z 2
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 30 30 E 4
Seminarium dyplomowe 2 10 10 Z 1
Pracownia dyplomowa 1 25 25 Z 1
Specjalność: Biologia nauczycielska
Dydaktyka biologii 2 10 10 30 15 5 70 Z 3
Diagnoza edukacyjna 15 15 Z 1
Kultura języka 10 10 Z 1
Metodologia nauk przyrodniczych 5 10 15 Zo 2
Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej 15 15 Z 2
Praktyka psychologiczno – pedagogiczna 30 30 Z 1
Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią
Dydaktyka biologii 2 10 10 30 15 5 70 Z 3
Diagnoza edukacyjna 15 15 Z 1
Kultura języka 10 10 Z 1
Chemia nieorganiczna 8 15 23 E 2
Chemia analityczna 8 15 23 Zo 2
Praktyka psychologiczno – pedagogiczna 30 30 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr VI

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Genetyka 2 5 10 15 E 3
Ewolucja organizmów 8 8 16 E 3
Ochrona przyrody 10 35* 45 Zo 3
Ekologia roślin 10 20** 40 Z 3
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe 3 10 10 Z 1
Pracownia dyplomowa 2 30 30 Z 5
Specjalność: Biologia nauczycielska
Dydaktyka biologii 3 10 15 25 E 3
Podstawy edukacji zdrowotnej 8 10 18 Z 1
Nauczanie biologii w terenie 15 15 Z 2
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej 120 120 Zo 6
Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią
Dydaktyka biologii 3 10 15 25 E 3
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej 120 120 Zo 6
Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych 10 8 18 36 Z 4

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 18 godzin ćwiczenia terenowe z ochrony przyrody
** w tym 15 godzin ćwiczenia terenowe z ekologii roślin

 

Rok akademicki 2021/2022

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2021/2022

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2021/2022

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2020/2021

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2020/2021

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2019/2020

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2019/2020

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2019/2020

 

Rok akademicki 2018/2019

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2018/2019

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2018/2019

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2018/2019

 

Rok 2017/2018

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2017/2018

Plan specjalności – Biologia z przyrodą 2017/2018

Plan specjalności – Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2017/2018