Przejdź do treści

Plany studiów

 

Biologia, studia niestacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2019/2020*

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Histologia zwierząt 6 15 21 E 5
Morfologia roślin 5 15 20 E 5
Chemia ogólna 10 20 30 E 6
Elementy geografii fizycznej 8 8 16 Zo 2
Anatomia i histologia roślin 8 15 23 Zo 4
Higiena i zdrowie człowieka 8 8 16 Z 2
Emisja głosu 8 8 Z 1
Ochrona własności intelektualnej 15 15 Z 1
Wprowadzenie do filozofii 15 15 E 2
Bioetyka w badaniach przyrodniczych 8 8 Z 1
Historia badań biologicznych 8 8 Z 1
Pozostałe zajęcia
Szkolenie biblioteczne 2 2 Z 0

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Chemia organiczna 8 15 23 E 4
Systematyka roślin 10 20 30 E 4
Praktikum z botaniki 25 25 Z 3
Anatomia człowieka 5 20 5 30 E 4
Systematyka bezkręgowców 1 14 40* 54 Z 5
Specyfika badań biologicznych 33 33 Z 4
Biofizyka 8 15 23 Zo 4
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 30 30 Z 2
Pozostałe zajęcia
Szkolenie BHP 4 4 Z 0

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 15 godzin ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Systematyka bezkręgowców 2 8 15 23 E 4
Biochemia 10 20 30 E 4
Mykologia 10 25* 35 Zo 3
Biologia komórki 10 20 30 E 4
Fizjologia roślin 15 30 45 E 5
Statystyka dla biologów 6 10 16 Z 2
Kursy do wyboru
Moduł: Język obcy 25 25 Z 2
Kursy w ramach specjalności
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 20 20 40 E 2
Koncepcje i praktyki wychowania 20 20 40 E 3
Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela 10 10 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 8 godzin ćwiczeń terenowych z Mykologii

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Systematyka strunowców 15 36* 51 E 6
Ekologia 15 35** 50 E 6
Fizjologia zwierząt 1 8 15 23 Z 3
Fitosocjologia 8 8 16 Zo 2
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 25 25 Z 2
Seminarium dyplomowe 1 10 10 Z 3
Kursy w ramach specjalności
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej 5 10 15 E 2
Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej 15 30 45 E 2
Koncepcje i praktyki nauczania 20 10 30 E 2
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 1 10 20 30 Z 2

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 15 godzin ćwiczenia terenowe z systematyki strunowców
** w tym 20 godzin ćwiczenia terenowe z ekologii

 

Semestr V

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Mikrobiologia z immunologią 10 20 30 E 3
Fizjologia zwierząt 2 8 15 23 E 3
Parazytologia 5 10 15 Zo 2
Genetyka 1 10 20 30 Z 3
Ochrona środowiska 10 20 30 E 3
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 30 30 E 4
Seminarium dyplomowe 2 10 10 Z 1
Pracownia dyplomowa 1 25 25 Z 1
Specjalność: Biologia nauczycielska
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2 10 10 15 15 5 55 Z 5
Praktyka psychologiczno – pedagogiczna 30 30 Z 1
Metodologia nauk przyrodniczych 5 10 15 Zo 2
Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej 15 15 Z 2
Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2 10 10 15 15 5 55 Z 5
Praktyka psychologiczno – pedagogiczna 30 30 Z 1
Chemia nieorganiczna 8 15 23 E 2
Chemia analityczna 8 15 23 Zo 2

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr VI

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Genetyka 5 10 15 E 3
Ewolucja organizmów 8 8 16 E 3
Ochrona przyrody 10 35* 45 Zo 5
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe 3 10 10 Z 1
Pracownia dyplomowa 2 30 30 Z 5
Specjalność: Biologia nauczycielska
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3 10 15 25 E 3
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej 120 120 Z 6
Embriologia roślin 5 8 13 Z 2
Nauczanie biologii w terenie 15 15 Z 2
Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3 10 15 25 E 3
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej 120 120 Zo 6
Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych 10 8 18 36 Z 4

 

Rok akademicki 2019/2020

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2019/2020

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2019/2020

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2019/2020

 

Rok akademicki 2018/2019

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2018/2019

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2018/2019

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2018/2019

 

Rok 2017/2018

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2017/2018

Plan specjalności – Biologia z przyrodą 2017/2018

Plan specjalności – Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2017/2018