Przejdź do treści

Biologia I stopnia

studia licencjackie

3-letnie studia stacjonarne

3-letnia studia niestacjonarne

 

Rejestracja elektroniczna trwa od 1 czerwca

 

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego

 

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji:

Opis kierunku

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

Na studiach I stopnia (licencjackich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów I. stopnia wyboru specjalności dokonują po I roku studiów.

 

Specjalność nauczycielska do wyboru (od drugiego roku akademickiego):

– biologia nauczycielska

– biologia nauczycielska z chemią

Uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

 

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji na:

3-letnie studia stacjonarne

3-letnia studia niestacjonarne

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP, e-mail: agnieszka.gren@up.krakow.pl

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr inż. Renata Muchacka, e-mail: renata.muchacka@up.krakow.pl

 

Kontakt telefoniczny czynny w godzinach pracy Komisji: 12 662 78 88