Przejdź do treści

Biologia II stopnia

studia magisterskie

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne

 

specjalności:

biologia laboratoryjna

biologia środowiskowa

biologia z chemią

Uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

 

Rejestracja elektroniczna trwa od 1 czerwca

 

Kryterium przyjęć: Konkurs dyplomów licencjata lub inżyniera

 

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji:

Opis kierunku

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

 

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji na:

https://rekrutacja.up.krakow.pl/

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski, e-mail: andrzej.skoczowski@up.krakow.pl

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Grzegorz Rut, e-mail: grzegorz.rut@up.krakow.pl

 

Kontakt telefoniczny czynny w godzinach pracy Komisji: 12 662 78 28 lub 12 662 78 90