Przejdź do treści

Plany studiów

Biologia, studia niestacjonarne II stopnia

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Rok akademicki 2018/2019

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Regulacja metabolizmu organizmów 5 10 15 E 4
Wprowadzenie do socjologii 15 15 E 2
Nowoczesne techniki laboratoryjne 1 50 50 z 4
Anatomia porównawcza zwierząt 5 15 20 zo 3
Biochemiczne adaptacje organizmów 10 10 20 E 3
Monitoring środowiska 8 15 23 zo 2
Ekologia stosowana 8 8 z 1
Choroby odkleszczowe 5 10 15 z 2
Enzymologia 5 10 15 zo 2
Endokrynologia 8 8 16 zo 2
Kursy do wyboru* z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biologia człowieka 5 8 5 18 zo 2
Produktywność akademicka 1 7 8 z 1
Filozofia nauk przyrodniczych 8 8 z 1
Język obcy dla celów akademickich 15 15 zo 1
Seminarium magisterskie 1 10 10 z 1
Pracownia magisterska 1 25 25 z 2
Nowoczesne techniki laboratoryjne 2 35 35 z 4
Ewolucja molekularna 15 10 25 E 6
Entomologia sądowa 5 10 15 zo 2
Biologia membran 8 10 18 E 2
Neurofizjologia 8 8 16 zo 3
Kursy do wyboru* z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biologia molekularna 8 30 38 E 5
Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie 8 8 z 1
Seminarium magisterskie 2 10 10 z 1
Pracownia magisterska 2 25 25 z 4
Nowoczesne techniki laboratoryjne 3 35 35 z 4
Mikrobiologia laboratoryjna 5 10 15 zo 2
Mechanizmy odporności 8 8 16 E 2
Biologia roślin 5 10 15 zo 2
Praktyka zawodowa 40 40 zo 4
Kursy do wyboru* z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Ekofizjologia 10 10 20 E 3
Biotechnologia 15 15 30 E 4
Seminarium magisterskie 3 10 10 z 3
Pracownia magisterska 3 25 25 z 4
Fizjologia stresu 5 10 15 z 2
Choroby genetyczne 5 10 15 z 2
Biochemia medyczna 8 15 23 zo 2
Praktyka zawodowa 60 60 zo 5
Kursy do wyboru* z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Kursy do wyboru

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Rytmy biologiczne 5 10 15 z 2
Fotobiologia 8 8 16 z 2
Etologia i behawioryzm 5 10 15 z 2
Organizmy modelowe w badaniach biologicznych 15 15 z 2
Gatunki inwazyjne 15 15 z 2
Paleobiologia 8 5 8 21 z 2
Biotechnologia żywności 8 8 16 z 2
Preparatyka biologiczna 15 15 z 2
Patofizjologia 5 10 15 z 2
Rośliny użytkowe 5 10 15 z 2
Techniki histologiczne 5 10 15 z 2
Chemiczne zagrożenia środowiska 5 10 15 z 2
Szata roślinna Polski 8 8 z 1
Astrobiologia 8 8 z 1
Ekologia ewolucyjna 8 8 z 1
Analiza wyników badań laboratoryjnych 8 8 z 1
Grzyby w środowisku człowieka 8 8 z 1
Dieta a choroby nowotworowe 8 8 z 1
Wzrost i różnicowanie komórek 5 10 15 z 2
Rytmy biologiczne 8 8 16 z 2

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin