Instytut Biologii

Plany studiów

Biologia, studia stacjonarne II stopnia

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Rok akademicki 2018/2019

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Regulacja metabolizmu organizmów 10 20 30 E 3
Wprowadzenie do socjologii 30 30 E 2
Język oby dla celów akademickich 15 15 Zo 1
Nowoczesne techniki laboratoryjne 80 80 Z 4
Geografia roślin 20 20 Zo 2
Monitoring środowiska 15 30 45 Zo 2
Chemiczne zagrożenia środowiska 5 15 20 Z 2
Genetyka populacji 20 20 40 Zo 3
Projektowanie eksperymentów chemicznych 30 30 Zo 2
Biochemiczne adaptacje organizmów 20 20 40 E 3
Ekologia stosowana 15 15 Z 1
Kursy do wyboru* Z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biologia człowieka 10 15 5 30 Zo 2
Produktywność akademicka 2 13 15 Z 1
Filozofia nauk przyrodniczych 15 15 Z 1
Seminarium magisterskie 1 15 15 Z 1
Pracownia magisterska 1 50 50 Z 3
Nowoczesne techniki laboratoryjne 50 50 Z 4
Biologia membran 15 20 35 E 2
Chemia fizyczna 10 35 45 E 3
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1 10 10 20 5 45 Z 3
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 1 5 20 5 30 Z 2
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej 5 10 15 E 1
Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej 15 30 45 E 2
Kursy do wyboru* Z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biologia molekularna 15 30 45 E 3
Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie 15 15 Z 1
Seminarium magisterskie 2 15 15 Z 1
Pracownia magisterska 2 50 50 Z 4
Nowoczesne techniki laboratoryjne 50 50 Z 4
Chemia bionieorganiczna 10 20 30 Zo 2
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 2 10 15 25 Z 1
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2 10 10 20 40 Z 2
Praktyka  z biologii  w szkole ponadpodstawowej 120 120 Zo 7
Kursy do wyboru* Z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biotechnologia 30 30 60 E 4
Ekofizjologia 20 20 40 E 3
Seminarium magisterskie 3 30 30 Z 3
Pracownia magisterska 3 50 50 Z 4
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3 5 5 E 2
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 3 3 2 5 E 1
Gatunki inwazyjne 30 30 Zo 2
Paleobiologia 20 5 15 40 Zo 3
Praktyka  z chemii w szkole podstawowej 60 60 Zo 3
Kursy do wyboru* Z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Kursy do wyboru

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Strategie życiowe roślin 15 15 30 Z 2
Preparatyka biologiczna 20 20 Z 2
Mikrobiologia laboratoryjna 10 20 30 Z 2
Pterydologia 10 20 30 Z 2
Biologia kręgowców 10 20 30 Z 2
Patofizjologia 10 20 30 Z 2
Rośliny użytkowe 10 20 30 Z 2
Zoogeografia 10 20 30 Z 2
Eksperyment chemiczny w praktyce szkolnej 30 30 Z 2
Entomologia sądowa 10 20 30 Z 2
Hydrobiologia 10 20 30 Z 2
Grzyby w środowisku człowieka 15 15 Z 1
Szata roślinna Polski 15 15 Z 1
Analiza wyników badań laboratoryjnych 15 15 Z 1
Dieta a choroby nowotworowe 15 15 Z 1
Zagrożenia różnorodności owadów zapylających 15 15 Z 1
Wzrost i różnicowanie komórek 15 15 Z 1
Ekologia ewolucyjna 15 15 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin