Przejdź do treści

Consultations

Monday Thuesday Wednesday Thursday Friday
Department of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
prof. dr hab. Maria Filek 07:30 – 08:30 07:30 – 08:30
dr Anna Barbasz 10:00 – 11:00 12:00 – 13:00
dr Elżbieta Rudolphi-Skórska 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00
dr Apolonia Sieprawska 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00
Department of Cell Biology and Genetics
Prof. dr hab. Wędzony Maria 12:00 – 14:00 13:00 – 14:00
dr hab. Kornaś Andrzej, prof. UP 12:00 – 13:30 09:30 – 11:00
dr hab. Różanowski Bartosz 09:30 – 10:30 13:00 – 14:00
dr hab. Gołębiowska Gabriela 10:00 – 11:00 13:00 – 14:00
dr Gawrońska Katarzyna 13:30 – 14:30 11:45 – 12:30
dr Nosek Michał 08:00 – 09:00 08:00 – 09:00
Department of Botany
prof. dr hab. Szeląg Zbigniew 10:00 – 13:00 10:00 – 12:00
dr hab. Barabasz-Krasny Beata, prof. UP 10:15 – 12:00
dr Betleja Laura 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00
dr hab. Kościelniak Robert, prof. UP 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
dr Woch Marcin 07:00 – 11:00 07:00 – 10:00
Department of Didactics of Natural Sciences
dr hab. Walosik Alicja, prof. UP 12:00 – 13:00 08:30 – 09:30
dr inż. Bieniek Piotr 09:15 – 10:15 09:15 – 10:15
dr Cieśla Paweł 09:30 – 10:30 09:40 – 10:30
dr hab. Nodzyńska Małgorzata 08:00 – 09:00 11:00 – 12:00
dr Rożej-Pabijan Elżbieta 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00
Department of Ecology and Environmental Protection
dr hab. Zielonka Tomasz, prof. UP 08:30 – 12:30
dr Albrycht Marzena 11:00 – 12:00 11:00 – 13:00
dr Chrzan Anna 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00
dr hab. Kłyś Małgorzata, prof. UP 12:00 – 13:00 11:00 – 13:00
dr Orłowska Lidia 10:30 – 11:30 10:00 – 11:00
Department of Plant Physiology
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP 08:00 – 10:00 09:30 – 10:30
dr hab. Greczek-Stachura Magdalena, prof. UP 12:00 – 14:00
dr Migdałek Grzegorz 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00
dr Rut Grzegorz 8:00 – 9:30 12:00 – 13:30
prof. dr hab. Andrzej Skoczowski 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00
Department of Animal Physiology and Toxicology
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00 10:00 – 11:45

dr hab. Greń Agnieszka, prof. UP

ul. Podchorążych 2, room 228N

10:00 – 12:00 10:00 – 13:00
dr Goc Zofia 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00 17:45 – 18:45
dr inż. Muchacka Renata 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00
dr hab. Szaroma Waldemar, prof. UP 14:00 – 16:00 13:00 – 15:00
Department of Invertebrate Zoology and Parasitology
dr hab. Mieczysław Mazur, prof. UP 11:00 – 11:45 10:00 – 11:45
prof. dr hab. Wiesław Krzemiński
dr hab. Magdalena Nowak-Chmura, prof. UP 17:45 – 18:45 17:45 – 18:45
dr Górz Andrzej 11:00 – 13:00 10:00 – 12:00
Department of Vertebrate Zoology and Human Biology
dr Binkowski Łukasz 12:00 – 13:30 12:00 – 13:30
dr hab. Piksa Krzysztof, prof. UP 14:00 – 16:00
dr hab. Stawarz Robert, prof. UP
dr Zyśk Bartłomiej 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00
Chemistry Laboratory
dr Tejchman Waldemar 08:30 – 09:15 14:30 – 15:15
dr Kania Agnieszka 12:30 – 13:30 14:00 – 15:00
dr Stawoska Iwona 10:15 – 11:00 13:30 – 14:15
dr Żesławska Ewa 10:00 – 11:00 12:00 – 13:00