Przejdź do treści

Institute committee

Heads

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

dr Łukasz Binkowski

 

Independent members:

prof. dr hab.Maria Filek

prof. dr hab. Wiesław Krzemiński

prof. dr hab. Peter Massanyi

prof. dr hab. Mieczysław Mazur

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

prof. dr hab. Zbigniew Szeląg

prof. dr hab. Maria Wędzony

dr hab. Beata Barabasz-Krasny, prof. UP

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UP

dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP

dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP

dr hab. Robert Kościelniak, prof. UP

dr hab. Małgorzata Nodzyńska

dr hab. Magdalena Nowak-Chmura, prof. UP

dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UP

dr hab. Bartosz Różanowski

dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP

dr hab. Alicja Walosik, prof. UP

dr hab. inż. Tomasz Zielonka, prof. UP

 

Members:

dr inż. Renata Muchacka

dr Laura Betleja

dr Anna Chrzan

dr Zofia Goc

dr Tomasz Łaciak

dr Michał Nosek

dr Elżbieta Rudolphi-Skórska

dr Grzegorz Rut

dr Iwona Stawoska

dr Waldemar Tejchman

dr Bartłomiej Zyśk

Barbara Zębalska

 

NSZZ Solidarność member:

dr Katarzyna Możdżeń

 

ZNP member:

dr Bartłomiej Zyśk

 

PhD student and student members:

mgr Anna Kocoń

mgr Łukasz Kołodziejczyk

Klaudia Bułka

 

Members with an advisory voice:

prof. dr hab. Bogusław Bobek

prof. dr hab. Jan Krupa

prof. dr hab. Krzysztof Siuda

prof. dr hab. Władysław Zamachowski

dr hab. Urszula Bielczyk

dr hab. Maria Jolanta Korohoda

dr hab. Ryszard Pado

dr hab. Jan Rajmund Paśko

dr hab. Ryszard Popek

dr hab. Jacek Wasilewski