Przejdź do treści

Organization of the academic year

Semestr zimowy

1st October 2018 – 24th February 2019

zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 1st October 2018 – 21st December 2018*
7th January 2019 – 27th January 2019* dodatkowe dni wolne od zajęć:
2nd Novemeber 2018
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
12 października 2018
ferie zimowe 22 grudnia 2018 – 6 stycznia 2019
dni przeznaczone na ewentualne uzupełnienie zajęć dydaktycznych, które muszą być zrealizowane w ramach piętnastotygodniowego semestru (również odrobienia/nadrobienia zajęć) 28–29 stycznia 2019
zimowa sesja egzaminacyjna 30 stycznia 2019 – 10 lutego 2019
przerwa międzysemestralna 11 lutego 2019 – 17 lutego 2019
poprawkowa sesja egzaminacyjna 18 lutego 2019 – 24 lutego 2019
Semestr letni

25 lutego 2019 – 30 września 2019

zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 25 lutego 2019 – 18 kwietnia 2019
24 kwietnia 2019 – 16 czerwca 2019** dodatkowe dni wolne od zajęć:
2 maja 2019
ferie wiosenne 19 kwietnia 2019 – 23 kwietnia 2019
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
10 maja 2019
letnia sesja egzaminacyjna

17 czerwca 2019 – 30 czerwca 2019*

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia: 24 czerwca 2019

* przerwa w sesji 20 czerwca 2019 – Boże Ciało

wakacje letnie
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)
1 lipca 2019 – 30 września 2019
poprawkowa sesja egzaminacyjna 6 września 2019 – 15 września 2019
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2018/2019 16 września 2019 – 30 września 2019

Organizację roku akademickiego 2018/2019 na studiach niestacjonarnych ustalają Dziekani poszczególnych Wydziałów.

Podstawa prawnaDecyzja nr R/D.0201-8/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019