Instytut Biologii

Struktura

W Instytucie Biologii obecnie funkcjonuje 9 Zakładów i 2 Pracownie:

 

Zakład Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Zakład Biologii Komórki i Genetyki

Zakład Botaniki

Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

Zakład Fizjologii Roślin

Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka

 

Pracownia Chemii

Pracownia Mikrobiologii Zakładu Fizjologii Roślin