Przejdź do treści

„International Conference on Research in Didactics of the Sciences” 2018

Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizuje
8. Międzynarodową Konferencję Naukową „International Conference on Research in Didactics of the Sciences” – DidSci 2018

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu badań ilościowych i jakościowych w dydaktyce nauk przyrodniczych (chemii, biologii, geografii, fizyki, przyrody, ochrony środowiska, nauk medycznych i innych) prowadzonych metodami klasycznymi jak i z wykorzystaniem multimediów. Badania mogą dotyczyć wszystkich etapów kształcenia: od edukacji wczesnoszkolnej, aż do kształcenia na poziomie studiów wyższych zarówno kierunków chemicznych i niechemicznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy: dydaktyków przedmiotów przyrodniczych, nauczycieli uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, a także rzeczoznawców, autorów i recenzentów podręczników szkolnych, psychologów i pedagogów.

Więcej informacji o konferencji na stronie: http://didsci2018.up.krakow.pl/index.php/en/