Przejdź do treści

Karty kursów

Rok akademicki 2019/2020

Semestr I

Matematyka

Podstawy fizyki

Chemia ogólna i nieorganiczna

Wprowadzenie do statystyki

Bioróżnorodność I

Podstawy oprogramowania

Wstęp do programowania

Rachunek prawdopodobieństwa

Podstawy przedsiębiorczości

Ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie do filozofii

 

Semestr II

Programy do analizy danych biologicznych

Chemia organiczna

Funkcje matematyczne

Podstawy ewolucjonizmu

Programowanie obiektowe

Bioróżnorodność II

Wprowadzenie do bioinformatyki

Algorytmy i struktury danych

Produktywność akademicka

Podstawy genetyki

 

Semestr III

Biologia komórki

Statystyczna analiza danych

Specjalizowane języki programowania

Biologiczne układy modelowe

Genetyka populacji

Biologia molekularna

Biochemia

Modele matematyczne nauk przyrodniczych

 

Semestr IV

Bazy danych

Podstawy biotechnologii

Fizjologia i regulacja metabolizmu

Podstawy mikrobiologii z immunologią

Ewolucja molekularna

Bioinformatyka sekwencji biologicznych

Grafika komputerowa i wizualizacja danych

Pracownia specjalizacyjna

 

Semestr V

Metodyka badań naukowych

Projektowanie stron internetowych

Grafika inżynierska

Genomika

Analiza instrumentalna

Bioinformatyka strukturalna

Modelowanie procesów biologicznych

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

 

Semestr VI

Bioinformatyka genomów

Techniki prezentacji danych

Sieci komputerowe

Bioregulacja

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Matematyka dyskretna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem

Alternatywne źródła energii

Molekularne podstawy enzymologii

Bioinformatyka RNA

Ekotoksykologia

 

Semestr VII

Komunikacja i zarządzanie projektami

Analiza danych wysokoprzepustowych

Analiza filogenetyczna

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Wdrażanie i integracja systemów komputerowych

Nowe narzędzia bioinformatyczne

Analiza danych wielkoskalowych

Elementy analizy i algebry wyższej

Administracja i integracja systemów operacyjnych

Toksykologia

 

 

Rok akademicki 2018/2019

Semestr I

Matematyka

Podstawy fizyki

Chemia ogólna i nieorganiczna

Wprowadzenie do statystyki

Bioróżnorodność I

Podstawy oprogramowania

Wstęp do programowania

Rachunek prawdopodobieństwa

Podstawy przedsiębiorczości

Ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie do filozofii

Szkolenie BHP

 

Semestr II

Programu do analizy danych biologicznych

Chemia organiczna

Funkcje matematyczne

Podstawy ewolucjonizmu

Programowanie obiektowe

Bioróżnorodność II

Wprowadzenie do bioinformatyki

Algorytmy i struktury danych

Produktywność akademicka

Podstawy genetyki

 

Semestr III

Biologia komórki

Statystyczna analiza danych

Specjalizowane języki programowania

Biologiczne układy modelowe

Genetyka populacji

Biologia molekularna

Biochemia

Modele matematyczne nauk przyrodniczych

 

Semestr IV

Bazy danych

Podstawy biotechnologii

Fizjologia i regulacja metabolizmu

Podstawy mikrobiologii z immunologią

Ewolucja molekularna

Bioinformatyka sekwencji biologicznych

Grafika komputerowa i wizualizacja danych

Pracownia specjalizacyjna

 

Semestr V

Metodyka badań naukowych

Projektowanie stron internetowych

Grafika inżynierska

Genomika

Analiza instrumentalna

Bioinformatyka strukturalna

Modelowanie procesów biologicznych

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

 

Semestr VI

Bioinformatyka genomów

Techniki prezentacji danych

Sieci komputerowe

Bioregulacja

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Matematyka dyskretna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem

Alternatywne źródła energii

Molekularne podstawy enzymologii

Bioinformatyka RNA

Ekotoksykologia

 

Semestr VII

Komunikacja i zarządzanie projektami

Analiza danych wysokoprzepustowych

Analiza filogenetyczna

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Wdrażanie i integracja systemów komputerowych

Nowe narzędzia bioinformatyczne

Analiza danych wielkoskalowych

Elementy analizy i algebry wyższej

Administracja i integracja systemów operacyjnych

Toksykologia

 

Rok akademicki 2017/2018

Semestr I

Matematyka

Podstawy fizyki

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia fizyczna

Zastosowanie komputerów w biologii

Podstawy budowy i funkcjonowania roślin i zwierząt

Podstawy oprogramowania

Bioetyka

Ochrona własności intelektualnej

Wstęp do filozofii

Szkolenie BHP

 

Semestr II

Wprowadzenie do statystyki

Chemia organiczna

Funkcje matematyczne

Botanika i mykologia

Zoologia

Wstęp do programowania

Logika

 

Semestr III

Biologia komórki

Programy do analizy danych biologicznych

Grafika komputerowa i wizualizacja danych

Modele matematyczne nauk przyrodniczych

 

Semestr IV

Podstawy mikrobiologii z immunologią

Ekologia i ochrona środowiska

Zintegrowane zajęcia terenowe

Fizyka medyczna

 

Semestr V

Podstawy genetyki z elementami inżynierii genetycznej

Metodyka badań naukowych

Projektowanie stron internetowych

Grafika inżynierska

Analiza instrumentalna

Zagrożenia i ochrona bioróżnorodności

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Modelowanie komputerowe w toksykologii

Grafika inżynierska

 

Semestr VI

Biologia molekularna

Genetyka populacji

Ewolucja molekularna

Bioinformatyka sekwencji biologicznych

Molekularne podstawy enzymologii

Techniki prezentacji danych

Sieci komputerowe

Modelowanie i gospodarowanie populacjami

Sieci neuronalne

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Matematyka dyskretna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem

Alternatywne źródła energii

Nowoczesne metody badania genomu

Analiza chemicznych zagrożeń środowiska

 

Semestr VII

Komunikacja i zarządzanie projektami

Ekologia ewolucyjna

Podstawy ewolucjonizmu

Bioinformatyka genomów

Analiza filogenetyczna

Elementy fizyki jądrowej

Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Wdrażanie i integracja systemów komputerowych

Programowanie obiektowe

Elementy analizy i algebry wyższej

Administracja i integracja systemów operacyjnych

Toksykologia środowiskowa

 

Rok akademicki 2016/2017

Semestr III

Biologia komórki

Statystyczna analiza danych

Podstawy biotechnologii

Modelowanie komputerowe anatomii i fizjologii człowieka

 

 

Semestr IV

Podstawy mikrobiologii z immunologią

Ekologia i ochrona środowiska

Zintegrowane zajęcia terenowe

Fizyka medyczna

 

 

Semestr V

Metodyka badań naukowych

Projektowanie stron internetowych

Grafika inżynierska

Analiza instrumentalna

 

Semestr VI

Biologia molekularna

Genetyka populacji

Ewolucja molekularna

Bioinformatyka sekwencji biologicznych

Molekularne podstawy enzymologii

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Matematyka dyskretna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem

Alternatywne źródła energii

Nowoczesne metody badania genomu

Analiza chemicznych zagrożeń środowiska

 

Semestr VII

Komunikacja i zarządzanie projektami

Ekologia ewolucyjna

Podstawy ewolucjonizmu

Bioinformatyka genomów

Analiza filogenetyczna

Elementy fizyki jądrowej

Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Wdrażanie i integracja systemów komputerowych

Programowanie obiektowe

Elementy analizy i algebry wyższej

Administracja i integracja systemów operacyjnych

Toksykologia środowiskowa