Instytut Biologii

Karty kursów

Rok akademicki 2019/2020

Semestr I

Histologia zwierząt

Morfologia roślin

Chemia ogólna

Elementy geografii fizycznej

Anatomia i histologia roślin

Higiena i zdrowie człowieka

Emisja głosu

Ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka w badaniach przyrodniczych

Historia badań biologicznych

 

Semestr II

Chemia organiczna

Systematyka roślin

Praktikum z botaniki

Anatomia człowieka

Systematyka bezkręgowców 1

Specyfika badań biologicznych

Biofizyka

 

Semestr III

Systematyka bezkręgowców 2

Biochemia

Mykologia

Biologia komórki

Fizjologia roślin

Statystyka dla biologów

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania

Koncepcje i praktyki wychowania

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela

 

Semestr IV

Systematyka strunowców

Ekologia

Fizjologia zwierząt 1

Fitosocjologia

Seminarium dyplomowe 1

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki nauczania

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 1

 

Semestr V

Mikrobiologia z immunologią

Fizjologia zwierząt 2

Parazytologia

Genetyka 1

Ochrona środowiska

Pracownia dyplomowa 1

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2

Praktyka psychologiczno – pedagogiczna

Metodologia nauk przyrodniczych

Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej

 

Specjalność: Biologia  z chemią (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2

Praktyka psychologiczno – pedagogiczna

Chemia nieorganiczna

Chemia analityczna

 

Semestr VI

Genetyka 2

Ewolucja organizmów

Ochrona przyrody

Seminarium dyplomowe 3

Pracownia dyplomowa 2

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

Embriologia roślin

Nauczanie biologii w terenie

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych

 

 

Rok akademicki 2018/2019

Semestr I

Histologia zwierząt

Morfologia roślin

Chemia ogólna

Elementy geografii fizycznej

Anatomia i histologia roślin

Higiena i zdrowie człowieka

Emisja głosu

Ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka w badaniach przyrodniczych

Historia badań biologicznych

 

Semestr II

Chemia organiczna

Systematyka roślin

Praktikum z botaniki

Anatomia człowieka

Systematyka bezkręgowców 1

Specyfika badań biologicznych

Biofizyka

 

Semestr III

Systematyka bezkręgowców 2

Biochemia

Mykologia

Biologia komórki

Fizjologia roślin

Statystyka dla biologów

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania

Koncepcje i praktyki wychowania

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela

 

Semestr IV

Systematyka strunowców

Ekologia

Fizjologia zwierząt 1

Fitosocjologia

Seminarium dyplomowe 1

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej

Koncepcje i praktyki nauczania

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 1

 

Semestr V

Mikrobiologia z immunologią

Fizjologia zwierząt 2

Parazytologia

Genetyka 1

Ochrona środowiska

Pracownia dyplomowa 1

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2

Praktyka psychologiczno – pedagogiczna

Metodologia nauk przyrodniczych

Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej

 

Specjalność: Biologia  z chemią (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2

Praktyka psychologiczno – pedagogiczna

Chemia nieorganiczna

Chemia analityczna

 

Semestr VI

Genetyka 2

Ewolucja organizmów

Ochrona przyrody

Seminarium dyplomowe 3

Pracownia dyplomowa 2

 

Specjalność: Biologia nauczycielska

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

Embriologia roślin

Nauczanie biologii w terenie

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych

 

Rok akademicki 2017/2018

Semestr I

Matematyka I

Fizyczne aspekt biologicznych układów modelowych

Chemia ogólna i analityczna

Botanika ogólna

Zoologia ogólna

Anatomia i biologia człowieka

Parazytologia

Podstawy taksonomii

Podstawy przedsiębiorczości

 

Semestr II

Chemia organiczna I

Chemia fizyczna I

Systematyka bezkręgowców

Ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców

Botanika systematyczna

Język angielski B2 1

Język niemiecki_B2 1

 

Semestr III

Biochemia

Biologia komórki

Systematyka bezkręgowców

Mykologia

Ćwiczenia terenowe z mykologii

Ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców

Pracownia specjalizacyjna

Język angielski B2 2

Język niemiecki B2 2

 

Semestr IV

Fizjologia  zwierząt I

Fizjologia roślin I

Systematyka strunowców I

Ćwiczenia terenowe z systematyki strunowców

Język angielski B2 3

Karta_kursu_studia_stacjonarne_I_stopień_JĘZYK_NIEMIECKI_B2 3

 

Semestr V

Wprowadzenie do statystyki

Genetyka

Podstawy mikrobiologii i mmunologii

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

 

Semestr VI

Genetyka III

Ochrona środowiska I

Ćwiczenia terenowe z ochrony przyrody i środowiska

Podstawy ewolucjonizmu

Biologia ptaków

 

Specjalność: Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska

Podstawy geologii i elementy gleboznawstwa

Meteorologia i klimatologia

Zagrożenia i ochrona biosfery

Biochemia_II

Prawo ochrony przyrody i środowiska

Fizjologia roślin II

 

Specjalność: Biologia z przyrodą

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania

Koncepcje i praktyki wychowania

Bezpieczeństwo i higienia pracy ucznia i nauczyciela

Komunikacja i mediacja dydaktyczna

Chemia nieorganiczna

Chemia organiczna II

Dydaktyka biologii

Wprowadzenie do krystalografii

Chemia fizyczna II

Prawne i fizyczne aspekty zawodu nauczyciela

Podstawy geografii

Podstawy geologii i elementy gleboznawstwa

Programy komputerowe w dydaktyce

Choroby genetyczne człowieka

Podstawy neuroendokrynologii

Nowoczesne metody analityczne

Podstawy chemii kwantowej

Promocja zdrowia

Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej