Przejdź do treści

Karty kursów

Rok akademicki 2021/2022

Biologia laboratoryjna

Semestr I

Regulacja metabolizmu organizmów

Wprowadzenie do socjologii

Nowoczesne techniki laboratoryjne

Anatomia porównawcza zwierząt

Biochemiczne adaptacje organizmów

Monitoring środowiska

Ekologia stosowana

Choroby odkleszczowe

Enzymologia

Endokrynologia

Hodowle komórek i tkanek

Rok akademicki 2018/2019

Biologia laboratoryjna

Semestr I

Regulacja metabolizmu organizmów

Wprowadzenie do socjologii

Nowoczesne techniki laboratoryjne

Anatomia porównawcza zwierząt

Biochemiczne adaptacje organizmów

Monitoring środowiska

Ekologia stosowana

Choroby odkleszczowe

Enzymologia

Endokrynologia

 

 

Rok akademicki 2017/2018

Semestr I

Metodologia nauk przyrodniczych

Wybrane metody statystyczne w biologii

Techniki mikroskopowe i fluorescencyjne

Wybrane problemy z biologii molekularnej – białka

Biologia mikroorganizmów

Grzyby i porosty wybranych środowisk

Fitogeografia

Pracownia specjalizacyjna

Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych

Ochrona przyrody

Toksykologia środowiska

 

Semestr II

Podstawy biotechnologii

Ekologia ewolucyjna

Czynniki środowiska kształtujące metabolizm

Hydrobiologia

Fauna bezkręgowców wybranych środowisk

Ćwiczenia terenowe z ochrony przyrody

Rośliny użytkowe

 

Semestr III

Ekofizjologia

Biomonitoring

Endokrynologia

Genetyczne podłoże chorób dziedzicznych

Neurofizjologia

Semestr IV

ELEMENTY_BIOFIZYKI_TKANEK_I_NARZĄDÓW

BIOTECHNOLOGIA_ŻYWNOŚCI_A_SPRAWNE_FUNKCJONOWANIE_KOMÓREK

Karta_kursu_studia_niestacjonarne_biologia_II_stopień_

Karta_kursu_studia_stacjonarne_biologia_II_stopień_

Specjalność Biologia eksperymentalna i środowiskowa

Entomologia sądowa

EWOLUCJA_MOLEKULARNA

EMBRIOLOGIA_ROŚLIN

BIOREMEDIACJA

BIOMECHANIKA

BIOLOGIA_ROŚLIN

HODOWLA_KOMÓREK_I_TKANEK

ANALIZA_FILOGENETYCZNA

WYBRANE_PROBLEMY_BIOLOGII_MOLEKULARNEJ_KWASY_NUKLEINOWE

 

Specjalność Biologia z chemią

DYDAKTYKA_BIOLOGII_W_SZKOLE_PODSTAWOWEJ

DYDAKTYKA_CHEMII_W_SZKOLE_PODSTAWOWEJ

PRAKTYKA_Z_BIOLOGII_W_SZKOLE_PODSTAWOWEJ

EDUKACJA_DLA_ZRÓWNOWAŻONEGO_ROZWOJU_2

FOTOCHEMIA

INTERPRETACJA_WYNIKÓW_POMIARU_W_CHEMICZNEJ_ANALIZIE_STRUKTURALNEJ

PRAKTYKA_ZAWODOWA_Z_CHEMII_W_LICEUM

PRAKTYKA_ZAWODOWA-Z_BIOLOGII_W_SZKOLE_ŚREDNIEJ

PRAKTYKA_ZAWODOWA_Z_CHEMII_W_SZKOLE_PODSTAWOWEJ_I_LICEUM

PRZYRODA_W_LICEUM