Instytut Biologii

Karty kursów

Rok akademicki 2019/2020

Semestr I

Regulacja metabolizmu organizmów

Wprowadzenie do socjologii

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Ekotoksykologia i monitoring środowiska

Lichenologia

Zoogeografia

Genetyka populacji

Taksonomia i geografia rośli

Strategie życiowe roślin

Metodyka badań terenowych

Preparatyka biologiczna

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Nowoczesne techniki laboratoryjne 1

Geografia roślin

Monitoring środowiska

Genetyka populacji

Chemiczne zagrożenia środowiska

Projektowanie eksperymentów chemicznych

Biochemiczne adaptacje organizmów

Ekologia stosowana

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 1

Anatomia porównawcza zwierząt

Biochemiczne adaptacje organizmów

Monitoring środowiska

Ekologia stosowana

Choroby odkleszczowe

Enzymologia

Endokrynologia

 

Semestr II

Biologia człowieka

Produktywność akademicka

Filozofia nauk przyrodniczych

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1

Hydrobiologia

Biologia lasu

Flora Wyżyny Małopolskiej

Gatunki i siedliska chronione

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 1

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1

Chemia fizyczna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 2

Biologia membran

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 2

Ewolucja molekularna

Entomologia sądowa

Biologia membran

Neurofizjologia

 

Semestr III

Biologia molekularna 1

Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2

Roślina a środowisko

Biologia roślin

Szata roślinna Polski

Pterydologia

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 2

Chemia bionieorganiczna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 3

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 3

Biologia molekularna 2

Mikrobiologia laboratoryjna

Mechanizmy odporności

Biologia roślin

 

Semestr IV

Ekofizjologia

Biotechnologia

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3

Paleobiologia

Rośliny użytkowe

Pomiary produktywności roślin w terenie

Gatunki inwazyjne

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 3

Gatunki inwazyjne

Paleobiologia

 

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Fizjologia stresu

Choroby genetyczne

Biochemia medyczna

 

Rok akademicki 2018/2019

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Semestr I

Regulacja metabolizmu organizmów

Język obcy dla celów akademickich

Nowoczesne techniki laboratoryjne

Anatomia porównawcza zwierząt

Biochemiczne adaptacje organizmów

Monitoring środowiska

Ekologia stosowana

Choroby odkleszczowe

Enzymologia

Endokrynologia

Wprowadzenie do socjologii

 

Kursy do wyboru

Biotechnologia żywności a sprawne funkcjonowanie komórek

 

Semestr II

Biologia człowieka

Nowoczesne techniki laboratoryjne

Ewolucja molekularna

Entomologia sądowa

Biologia membran

Neurofizjologia

Produktywność akademicka

Filozofia nauk przyrodniczych

Seminarium magisterskie 1

Pracownia magisterska 1

 

 

Semestr III

Biologia molekularna

Mikrobiologia laboratoryjna

Mechanizmy odporności

Nowoczesne techniki laboratoryjne

Biologia roślin

Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie

Seminarium magisterskie 2

Pracownia magisterska 2

Praktyka zawodowa

 

Semestr IV

Ekofizjologia

Biotechnologia

Fizjologia stresu

Choroby genetyczne

Biochemia medyczna

Seminarium magisterskie 3

Pracownia magisterska 3

Praktyka zawodowa

 

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Semestr I

Regulacja metabolizmu organizmów

Wprowadzenie do socjologii

Język obcy dla celów akademickich

Lichenologia

Hydrobiologia

Ekotoksykologia i monitoring środowiska

Genetyka populacji

Taksonomia i geografia roślin

Strategie życiowe roślin

Metodyka badań terenowych

Preparatyka biologiczna

 

Semestr II

Biologia człowieka

Produktywność akademicka

Filozofia nauk przyrodniczych

Seminarium magisterskie 1

Pracownia magisterska 1

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej

Zoogeografia

Biologia lasu

Flora Wyżyny Małopolskiej

Gatunki i siedliska chronione

 

Semestr III

Biologia molekularna

Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie

Seminarium magisterskie 2

Pracownia magisterska 2

Roślina a środowisko

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2

Biologia roślin

Szata roślinna Polski

Pterydologia

Praktyka z biologii w szkole ponadpodstawowej

 

Semestr IV

Biotechnologia

Ekofizjologia

Seminarium magisterskie 3

Pracownia magisterska 3

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3

Paleobiologia

Rośliny użytkowe

Pomiary produktywności roślin w terenie

Gatunki inwazyjne

 

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

Semestr I

Regulacja metabolizmu organizmów

Wprowadzenie do socjologii

Język oby dla celów akademickich

Nowoczesne techniki laboratoryjne

Geografia roślin

Monitoring środowiska

Chemiczne zagrożenia środowiska

Genetyka populacji

Projektowanie eksperymentów chemicznych

Biochemiczne adaptacje organizmów

Ekologia stosowana

 

 

Semestr II

Biologia człowieka

Produktywność akademicka

Filozofia nauk przyrodniczych

Seminarium magisterskie 1

Pracownia magisterska 1

Nowoczesne techniki laboratoryjne

Biologia membran

Chemia fizyczna

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 1

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej

 

Semestr III

Biologia molekularna

Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie

Seminarium magisterskie 2

Pracownia magisterska 2

Nowoczesne techniki laboratoryjne

Chemia bionieorganiczna

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 2

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2

Praktyka z biologii w szkole ponadpodstawowej

 

Semestr IV

Biotechnologia

Ekofizjologia

Seminarium magisterskie 3

Pracownia magisterska 3

Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 3

Gatunki inwazyjne

Paleobiologia

Praktyka z chemii w szkole podstawowej

 

 

 

Rok akademicki 2017/2018

Semestr I

Metodologia nauk przyrodniczych

Wybrane metody statystyczne w biologii

Techniki mikroskopowe i fluorescencyjne

Wybrane problemy z biologii molekularnej – białka

Biologia mikroorganizmów

Grzyby i porosty wybranych środowisk

Fitogeografia

Pracownia specjalizacyjna

Biochemiczna mechanizmy adaptacji organizmów żywych

Ochrona przyrody

Toksykologia środowiska

 

Semestr II

Podstawy biotechnologii

Ekologia ewolucyjna

Czynniki środowiska kształtujące metabolizm

Hydrobiologia

Fauna bezkręgowców wybranych środowisk

Ćwiczenia terenowe z ochrony przyrody

Rośliny użytkowe

 

Semestr III

Ekofizjologia

Biomonitoring

Endokrynologia

Zoogeografia

Genetyczne podłoże chorób dziedzicznych

Neurofizjologia

Fotografia podstawy i rola w społeczeństwie

 

Semestr IV

Elementy biofizyki tkanek i narządów

Biotechnologia żywności a sprawne funkcjonowanie komórek

 

 

Specjalność: Biologia eksperymentalna i środowiskowa

Waloryzacja środowiska przyrodniczego

Prognozowanie oddziaływania inwestycji na środowisko

Entomologia sądowa

Ewolucja molekularna

Embriologia roślin

Bioremediacja

Biomechanika

Biologia roślin

Hodowla komórek i tkanek

Analiza filogenetyczna

Wybrane problemy biologii molekularnej – kwasy nukleinowe

 

Specjalność Biologia z chemią

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej

Dydaktyka chemii w szkole podstawowej

Praktyka z biologii w szkole podstawowej

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju II

Fotochemia

Interpretacja wyników pomiaru w chemicznej analizie strukturalnej

Praktyka zawodowa z chemii w liceum

Praktyka zawodowa z biologii w szkole średniej

Praktyka zawodowa z chemii w szkole podstawowej i liceum

Przyroda w liceum