Przejdź do treści

Karty kursów rok akademicki 2017/2018

Semestr I

Matematyka

Podstawy fizyki

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia fizyczna

Zastosowanie komputerów w biologii

Podstawy budowy i funkcjonowania roślin i zwierząt

Podstawy oprogramowania

Bioetyka

Ochrona własności intelektualnej

Wstęp do filozofii

Szkolenie BHP

 

Semestr II

Wprowadzenie do statystyki

Chemia organiczna

Funkcje matematyczne

Botanika i mykologia

Zoologia

Wstęp do programowania

Logika

 

Semestr III

Biologia komórki

Programy do analizy danych biologicznych

Grafika komputerowa i wizualizacja danych

Modele matematyczne nauk przyrodniczych

 

Semestr IV

Podstawy mikrobiologii z immunologią

Ekologia i ochrona środowiska

Zintegrowane zajęcia terenowe

Fizyka medyczna

 

Semestr V

Podstawy genetyki z elementami inżynierii genetycznej

Metodyka badań naukowych

Projektowanie stron internetowych

Grafika inżynierska

Analiza instrumentalna

Zagrożenia i ochrona bioróżnorodności

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Modelowanie komputerowe w toksykologii

Grafika inżynierska

 

Semestr VI

Biologia molekularna

Genetyka populacji

Ewolucja molekularna

Bioinformatyka sekwencji biologicznych

Molekularne podstawy enzymologii

Techniki prezentacji danych

Sieci komputerowe

Modelowanie i gospodarowanie populacjami

Sieci neuronalne

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Matematyka dyskretna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem

Alternatywne źródła energii

Nowoczesne metody badania genomu

Analiza chemicznych zagrożeń środowiska

 

Semestr VII

Komunikacja i zarządzanie projektami

Ekologia ewolucyjna

Podstawy ewolucjonizmu

Bioinformatyka genomów

Analiza filogenetyczna

Elementy fizyki jądrowej

Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Wdrażanie i integracja systemów komputerowych

Programowanie obiektowe

Elementy analizy i algebry wyższej

Administracja i integracja systemów operacyjnych

Toksykologia środowiskowa