Przejdź do treści

Granty badawcze

Projekt badawczy
„Holantarktyczny kompleks Bucklandiella lamprocarpa (Bryophyta) – nowe ujęcie taksonomiczne i fitogeograficzne w świetle analiz molekularnych”

dr Grzegorz Migdałek otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA5.

Projekt badawczy
„Identyfikacja genów i białek potencjalnie związanych z tolerancją krzyżową zbóż na pleśń śniegową i niską temperaturę”

dr hab. Gabriela Gołębiowska otrzymała finansowanie w ramach programu NAWA (wymiana bilateralna między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec).

Projekt badawczy
„Czynniki wpływające na abiotyczną i biologiczną erozję ołowianej amunicji śrutowej w środowisku”

dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 18.

Projekt badawczy
„Wpływ inwazji niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) na transmisję pasożyta Nosema bombi u trzmieli”

dr Elżbieta Rożej-Pabijan otrzymała finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA3.

Projekt badawczy
„Modyfikacje aparatu fotosyntetycznego towarzyszące wycofaniu stresu zasolenia u Mesembryanthemum crystallinum realizującej przejściowy metabolizm C3/CAM”

dr Michał Nosek otrzymał finansowanie projektu badawczego pt: „Modyfikacje aparatu fotosyntetycznego towarzyszące wycofaniu stresu zasolenia u Mesembryanthemum crystallinum z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA3.

Projekt badawczy
„Ocena cytotoksyczności nanocząstek srebra stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem komórek czerniaka”

Dr hab. Anna Barbasz otrzymała finansowanie projektu badawczego pt: „Ocena cytotoksyczności nanocząstek srebra stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem komórek czerniaka”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA3.

Projekt badawczy
„Stosunki izotopowe w identyfikacji źródła zatrucia zwierząt ołowiem” – NCN Miniatura

Dr hab. Łukasz Jakub Binkowski otrzymał finansowanie projektu badawczego pt: „Stosunki izotopowe w identyfikacji źródła zatrucia zwierząt ołowiem”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA2.

Projekt badawczy
„Zmiany w różnorodności i składzie gatunkowym zbiorowisk nadmorskich wydm szarych w wyniku inwazji Rosa rugosa Thunb.: powiązanie właściwości gleby ze strukturą funkcjonalną roślinności” – NCN Miniatura

Dr hab. Marcin Woch otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. „Zmiany w różnorodności i składzie gatunkowym zbiorowisk nadmorskich wydm szarych w wyniku inwazji Rosa rugosa Thunb.: powiązanie właściwości gleby ze strukturą funkcjonalną roślinności”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA.

Projekt badawczy

Prof. dr hab. Maria Wędzony brała udział w projekcie międzynarodowym „Inbreeding in cassava for crop improvement” (faza 1 projektu w latach 2010 – 2015) i „Doubled Haploids Breeding for Cassava Enhancement” (faza 2 projektu w latach 2015 – 2018). Projekt koordynowany był przez International Center for Tropical Agriculture CIAT (Kolumbia), a kierownikiem projektu – dr Hernan Ceballos. W projekcie brały udział laboratoria badawcze z Kolumbii, Ugandy, Nigerii i okresowo z Chin i Sri Lanki. Obie fazy projektu finansowane były jako Grant OPP107931 fundacji Bill & Melinda Gates Foundation. Umowa ekspercka nr C-582-2010.

Projekt badawczy
„Bioróżnorodność koprofagicznych Scarabaeoidea (Coleoptera) Karpat Polskich” – NCN (N N304 139940)

Dr Andrzej Górz otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. „Bioróżnorodność koprofagicznych Scarabaeoidea (Coleoptera) Karpat Polskich” z Narodowego Centrum Nauki (N N304 139940). Czas realizacji projektu 29.03.2011 – 28.09.2015.

Projekt badawczy
„Udział szlaku β-karboksylacji w procesach przyrostu biomasy łodyg u gatunków realizujących różne typy metabolizmu fotosyntetycznego”

Dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. „Udział szlaku β-karboksylacji w procesach przyrostu biomasy łodyg u gatunków realizujących różne typy metabolizmu fotosyntetycznego” z Narodowego Centrum Nauki (N N304 156440).  Czas realizacji projektu 16.05.2011 – 15.11.2015.