Przejdź do treści

Studenckie Koła naukowe „BIOSFERA”

Opiekun Koła: dr Martyna Błaszczyk-Altman

Przewodnicząca Koła: lic. Justyna Mikołajczyk

Z-ca Przewodniczącej: lic. Kamil Bainsky

Koło Naukowe Przyrodników „Biosfera” powstało w 2016 roku w wyniku połączenia Koła Naukowego Pedagogów oraz Koła Naukowego Biologii. Koło zrzesza studentów i doktorantów studiujących w Instytucie Biologii. Pozostajemy w ścisłej współpracy ze studentami Studenckiego Koła Naukowego Geografów oraz z Samorządem Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Członkowie Koła aktywnie angażują się w przygotowywanie, organizację oraz przeprowadzanie wydarzeń mających na celu propagowanie i popularyzowanie szeroko pojętej wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, tj. Festiwal Nauki, Noc Naukowców, warsztaty tematyczne czy wykłady. Członkowie Koła biorą również czynny udział w realizacji projektów naukowych, zdobywając w ten sposób cenne doświadczenie laboratoryjne, które jest przydatne w dalszym toku studiów. Wyniki tych badań prezentowane są na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Dodatkowo członkowie Koła angażują się w różnego rodzaju akcje przyrodnicze mające na celu m.in. sadzenie drzew w ramach obchodów dnia Ziemi czy zbieranie oraz segregację odpadów na terenach zielonych Krakowa.

Chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania w miłym zespole? Lubisz biologię i pracę w grupie? Nie czekaj, dołącz do nas już dziś! Koło Naukowe Biosfera przyjemnie Cię z otwartymi ramionami! Szukamy ludzi chętnych do działania, których pasjonuje przyroda! Znajdziesz nas na FB: https://www.facebook.com/knpupb. Do zobaczenia wkrótce!