Przejdź do treści

Studenckie Koło Naukowe „BIOSFERA”

 

Koło Naukowe Przyrodników UP „Biosfera” powstało w 2016 roku, z przekształcenia istniejącego od wielu lat Koła Naukowego Biologów „Arnika”. Zrzesza ono studentów i doktorantów Instytutu Biologii, współpracując ze studentami Studenckiego Koła Naukowego Geografów oraz Samorządem Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego.

Członkowie Koła aktywnie angażują się w realizację projektów naukowych oraz popularyzujących naukę. Ostatni projekt „Interaktywna Biosfera” uzyskał finansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Studenckie Koła naukowe tworzą innowacje”. Wyniki działań członków Koła prezentowane są podczas konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz różnego rodzaju akcji społecznych.

Ważnym zadaniem Koła Przyrodników „Biosfera” jest propagowanie i popularyzowanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży np. poprzez zajęcia warsztatowe w ramach Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci czy Uniwersyteckiego Inkubatora Przyrodniczego. Z kolei dla środowiska studenckiego rokrocznie organizowany jest konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej, korepetycje z chemii przeznaczone dla studentów pierwszych roczników, a także wykłady eksperckie.

Dodatkowo nasze Koło angażuje się w akcje pomocowe oraz proekologiczne przy współpracy z Samorządem Studenckim Uniwersytetu Pedagogicznego. Rokrocznie członkowie wspierają akcję „SOS – Uczelnie Schroniskom”, a w 2020 roku wzięliśmy udział w akcji „Adopcje laboratoryjne” we współpracy z fundacją Lab Rescue.

Jeśli chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania w sympatycznym zespole, lubisz biologię i chcesz dzielić się swoją przyrodniczą pasją z innymi – nie czekaj, dołącz do nas już dziś!

Znajdziesz nas na Facebooku: https://www.facebook.com/knpupb

Do zobaczenia wkrótce!

Przewodnicząca Koła: lic. Justyna Mikołajczyk

Z-ca Przewodniczącej: Maciej Łasocha

p.o. Opiekun Koła: dr Jakub Oliwa