Przejdź do treści

Koła naukowe

Koło Naukowe Doktorantów Biologii i Geografii

Pierwsze interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Biologii i Geografii Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego zostało założone w 2014 roku. Głównym celem Koła jest rozwój naukowy doktorantów, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, popularyzowanie nauki oraz integracja środowiska doktorantów. W ramach swojej działalności, członkowie koła biorą aktywny udział w zajęciach popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży, prowadzą warsztaty i wykłady na Uniwersytecie Dzieci i Rodziców UP, uczestniczą w Festiwalu Nauki oraz w Małopolskiej Nocy Naukowców. Rokrocznie członkowie koła włączają się w organizację Akcji SOS Uczelnie Schroniskom, podczas której charytatywnie pomagają bezdomnym zwierzętom z krakowskiego schroniska.

Opiekunem Koła jest Pani dr hab. Magdalena Nowak-Chmura, prof. UP

Przewodniczącym Koła:

Studenckie Koło Naukowe „Biosfera”