Przejdź do treści

Koło Naukowe Doktorantów Biologii i Geografii

Pierwsze interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Biologii i Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego zostało założone w 2014 roku. Wśród celów działalności Koła można wyróżnić m.in. szeroko pojęty naukowy rozwój doktorantów, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, popularyzowanie nauki oraz integracja środowiska doktorantów. W ramach swojej działalności, członkowie Koła biorą aktywny udział w zajęciach popularnonaukowych dla dzieci w szkołach oraz innych placówkach oświatowych, jak również prowadzą warsztaty i wykłady na Uniwersytecie Dzieci i Rodziców UP. Ponadto doktoranci biorą udział w promocji nauki podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie oraz Małopolskiej Nocy Naukowców. Oprócz działalności popularnonaukowej, członkowie Koła rokrocznie włączają się w organizację Akcji SOS Uczelnie Schroniskom, podczas której charytatywnie pomagają zbierać karmę, datki finansowe oraz inne przedmioty dla bezdomnych zwierząt z krakowskiego schroniska.

Koło Naukowe Doktorantów zaprasza do współpracy wszystkich uczestników studiów doktoranckich.

 

Opiekun Koła: dr hab. Magdalena Nowak-Chmura, prof. UP

kontakt: magdalena.nowak-chmura@up.krakow.pl

 

Przewodniczący: mgr inż. Łukasz Kołodziejczyk

kontakt: lukasz.kolodziejczyk@up.krakow.pl