Przejdź do treści

O Instytucie

INSTYTUT BIOLOGII

Instytut Biologii jest jednostką Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Głównym celem funkcjonalnym Instytutu Biologii jest kształcenie studentów, doskonalenie kadry naukowej, upowszechnianie wiedzy oraz współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Problematyka badawcza realizowana w ramach Instytutu Biologii ma charakter interdyscyplinarny. W zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych i środowiskowych prowadzone są, zarówno badania laboratoryjne, jak i terenowe. Dotyczą one, m.in. ochrony przyrody i środowiska, funkcjonowania organizmów żywych w warunkach optymalnych i stresowych, a także obejmują zagadnienia z botaniki, ekologii, zoologii oraz chemii.

W Instytucie Biologii obecnie zatrudnionych jest 54 pracowników w tym: 6 profesorów zwyczajnych, 23 doktorów habilitowanych, 19 adiunktów z doktoratem oraz 6 pracowników pomocniczych. W Instytucie Biologii działa koła naukowe – Koło Przyrodników „Biosfera”.

Instytut Biologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii oraz stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2017 roku, w efekcie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych, Instytut Biologii Wydziału Geograficzno-Biologicznego uzyskał kategorię A.