Przejdź do treści

O Instytucie

INSTYTUT BIOLOGII

Instytut Biologii jest jednostką Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Głównym celem funkcjonalnym Instytutu Biologii jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów, doskonalenie kadry naukowej, upowszechnianie wiedzy oraz współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Problematyka badawcza realizowana w ramach Instytutu Biologii ma charakter interdyscyplinarny. W zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych i środowiskowych prowadzone są, zarówno badania laboratoryjne, jak i terenowe. Dotyczą one, m.in. ochrony przyrody i środowiska, funkcjonowania organizmów żywych w warunkach optymalnych i stresowych, a także obejmują zagadnienia z botaniki, ekologii, zoologii oraz chemii.

W Instytucie Biologii obecnie zatrudnionych jest 52 pracowników w tym: 3 profesorów zwyczajnych, 24 doktorów habilitowanych, 21 doktorów oraz 4 pracowników pomocniczych.  W Instytucie Biologii działa koło naukowe – Koło Przyrodników „Biosfera”.

Instytut Biologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii oraz stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2017 roku, w efekcie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych, Instytut Biologii Wydziału Geograficzno-Biologicznego uzyskał kategorię A.