Przejdź do treści

Ochrona środowiska I stopnia

3,5-letnie studia inżynierskie

 

Rejestracja elektroniczna trwa od 1 czerwca

Kryterium przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego

 

Szczegółowe informacje na temat wykładanych przedmiotów, umiejętności i zdobywanych kwalifikacji:

Cele kształcenia i sylwetka absolwenta

Na studiach I stopnia (inżynierskich) istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności. Moduły specjalnościowe zintegrowane są z programem studiów od drugiego roku. Studenci studiów I. stopnia wyboru specjalności dokonują po I roku studiów.

 

Specjalność do wyboru (od drugiego roku akademickiego):

– odnawiane źródła energii

– zarządzanie środowiskiem geograficznym

Uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

 

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji na:

https://rekrutacja.up.krakow.pl/

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr Bartłomiej Zyśk, e-mail: bartlomiej.zysk@up.krakow.pl

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Anna Barbasz, e-mail: anna.barbasz@up.krakow.pl

 

Kontakt telefoniczny czynny w godzinach pracy Komisji: 12 662 78 89