Instytut Biologii

Opiekunowie roczników

Biologia – studia niestacjonarne 2-letnie – II stopnia

I rok – dr Michał Nosek – pok. 202N, tel. 12 662 7832, e-mail: michal.nosek@up.krakow.pl

II rok – dr Marzena Albrycht – pok. 225N, tel. 12 662 6724, e-mail: marzena.albrycht@up.krakow.pl