Przejdź do treści

Plany studiów

Biologia, studia stacjonarne II stopnia

Rok akademicki 2020/2021**

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma zaliczenia ECTS
Regulacja metabolizmu organizmów 14 24 38 E 3
Wprowadzenie do socjologii 30 30 E 2
Kursy do wyboru
Język obcy dla celów akademickich 15 15 Zo 1
Pozostałe zajęcia
Szkolenie BHP 4 4 Z 0
Szkolenie biblioteczne 2 2 Z 0
Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Ekotoksykologia i monitoring środowiska 10 45 5 60 E 4
Lichenologia 10 10 20 Z 2
Zoogeografia 5 15 20 Zo 2
Genetyka populacji 20 20 40 Zo 3
Taksonomia i geografia roślin 10 20 30 Zo 2
Strategie życiowe roślin 15 15 30 Zo 2
Metodyka badań terenowych 20 20 40 Z 2
Preparatyka biologiczna 20 20 Z 2
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)
Nowoczesne techniki laboratoryjne 1 80 80 Z 4
Geografia roślin 20 20 Zo 2
Monitoring środowiska 15 30 45 Zo 2
Genetyka populacji 20 20 40 Zo 3
Chemiczne zagrożenia środowiska 5 15 20 Z 2
Projektowanie eksperymentów chemicznych 30 30 Zo 2
Biochemiczne adaptacje organizmów 20 20 40 E 3
Ekologia stosowana 15 15 Z 1
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia laboratoryjna
Nowoczesne techniki laboratoryjne 1 80 80 Z 4
Anatomia porównawcza zwierząt 10 30 40 Zo 3
Biochemiczne adaptacje organizmów 20 20 40 E 3
Monitoring środowiska 15 30 45 Zo 2
Ekologia stosowana 15 15 Z 1
Choroby odkleszczowe 10 20 30 Z 2
Enzymologia 10 15 25 Zo 2
Endokrynologia 15 15 30 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning, Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma zaliczenia ECTS
Biologia człowieka 10 15 5 30 Zo 2
Produktywność akademicka 2 13 15 Z 1
Filozofia nauk przyrodniczych 15 15 Z 1
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 1 15 15 Z 1
Pracownia magisterska 1 50 50 Z 3
Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Uczeń z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty 15 15 Z 1
Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela 15 15 Z 1
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1 10 10 20 5 45 Z 3
Kultura języka 10 10 Z 1
Hydrobiologia 10 20 30 Z 2
Biologia lasu 20 20 40 E 4
Flora Wyżyny Małopolskiej 6 30 36 Z 2
Gatunki i siedliska chronione 4 40 44 Z 3
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej 5 10 15 E 1
Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej 15 30 45 E 2
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 1 10 10 10 30 Z 2
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1 10 10 20 5 45 Z 3
Chemia fizyczna 10 35 45 E 3
Nowoczesne techniki laboratoryjne 2 50 50 Z 4
Biologia membran 15 20 35 E 2
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia laboratoryjna
Nowoczesne techniki laboratoryjne 2 50 50 Z 4
Ewolucja molekularna 30 20 50 E 6
Entomologia sądowa 10 20 30 Zo 2
Biologia membran 15 20 35 E 2
Neurofizjologia 15 15 30 Zo 3
Kursy do wyboru* Z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning, Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma zaliczenia ECTS
Biologia molekularna 1 15 30 45 E 3
Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie 15 15 Z 1
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 2 15 15 Z 1
Pracownia magisterska 2 50 50 Z 4
Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2 10 10 20 40 Z 2
Roślina a środowisko 10 20 30 Zo 2
Biologia roślin 10 20 30 Zo 2
Szata roślinna Polski 15 15 Z 1
Pterydologia 10 20 30 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole ponadpodstawowej 120 120 Zo 7
Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2 10 10 20 40 Z 2
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 2 10 15 25 Z 1
Chemia bionieorganiczna 10 20 30 Zo 2
Nowoczesne techniki laboratoryjne 3 50 50 Z 4
Kursy do wyboru* Z 5
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole ponadpodstawowej 120 120 Zo 7
Specjalność: Biologia laboratoryjna
Nowoczesne techniki laboratoryjne 3 50 50 Z 4
Biologia molekularna 2 30 30 Zo 2
Mikrobiologia laboratoryjna 10 20 30 Zo 2
Mechanizmy odporności 15 15 30 E 2
Biologia roślin 10 20 30 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5
Praktyka zawodowa 40 40 Zo 4

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning, Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma zaliczenia ECTS
Ekofizjologia 20 20 40 E 3
Biotechnologia 30 30 60 E 4
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 3 30 30 Z 2
Pracownia magisterska 3 50 50 Z 2
Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3 5 5 E 2
Aplikacje wspomagające proces edukacyjny 15 15 Z 1
Paleobiologia 20 5 15 40 Zo 3
Rośliny użytkowe 10 20 30 Z 2
Pomiary produktywności roślin w terenie 15 15 Zo 1
Gatunki inwazyjne 30 30 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3 5 5 E 2
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 3 3 2 5 E 1
Gatunki inwazyjne 30 30 Zo 2
Paleobiologia 20 5 15 40 Zo 3
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia laboratoryjna
Fizjologia stresu 10 20 30 Z 2
Choroby genetyczne 10 15 25 Z 2
Biochemia medyczna 15 30 45 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5
Praktyka zawodowa 60 60 Zo 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning, Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Egzamin dyplomowy

Tematyka Punkty ECTS
Dyplomant na egzaminie powinien wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie studiów II stopnia z zakresu biologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki swej specjalizacji. Przygotowanie pracy i egzamin dyplomowy w ramach Seminarium i Pracowni magisterskiej. 3

 

Rok akademicki 2021/2022

Plan kierunkowy Biologia II stopnia 2021/2022

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska) 2021/2022

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska) 2021/2022

Specjalność: Biologia laboratoryjna 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

Plan kierunkowy Biologia II stopnia 2020/2021

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska) 2020/2021

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska) 2020/2021

Specjalność: Biologia laboratoryjna 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Plan kierunkowy Biologia II stopnia 2019/2020

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska) 2019/2020

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska) 2019/2020

Specjalność: Biologia laboratoryjna 2019/2020

 

** dotyczy rocznika rozpoczynającego studia w danym roku akademickim