Przejdź do treści

Plany studiów

Biologia, studia stacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2021/2022*

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Histologia zwierząt 12 30 42 E 5
Morfologia roślin 10 30 40 E 5
Chemia ogólna 20 40 60 E 6
Elementy geografii fizycznej 15 15 30 Zo 2
Anatomia i histologia roślin 20 30 50 Zo 4
Higiena i zdrowie człowieka 15 15 30 Z 2
Emisja głosu 15 15 Z 1
Ochrona własności intelektualnej 15 15 Z 1
Wprowadzenie do filozofii 30 30 E 2
Bioetyka w badaniach przyrodniczych 15 15 Z 1
Historia badań biologicznych 15 15 Z 1
Pozostałe zajęcia
Szkolenie BHP 4 4 Z 0
Szkolenie biblioteczne 2 2 Z 0

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Chemia organiczna 15 30 45 E 4
Systematyka roślin 20 40 60 E 4
Praktikum z botaniki 50 50 Zo 3
Anatomia człowieka 15 40 5 60 E 4
Systematyka bezkręgowców 1 25 75* 100 Z 5
Specyfika badań biologicznych 55 55 Z 3
Biofizyka 15 30 45 Zo 4
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 40 40 Z 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 30 godzin ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Systematyka bezkręgowców 2 15 30 45 E 3
Biochemia 20 40 60 E 4
Mykologia 15 45* 60 E 3
Biologia komórki 20 40 60 E 4
Fizjologia roślin 30 60 90 E 5
Statystyka dla biologów 10 30 40 Z 2
Kursy do wyboru
Moduł: Język obcy 40 40 Z 3
Moduł: Kultura fizyczna** 30 30 Z
Kursy w ramach specjalności
Wprowadzenie do psychologii 15 15 30 Z 1
Wprowadzenie do pedagogiki 15 15 30 Z 1
Pierwsza pomoc przedmedyczna 8 8 Z 1
Nowe media w edukacji przyrodniczej 8 12 20 Z 1
Przyroda w edukacji 8 12 20 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 10 godzin ćwiczeń terenowych z Mykologii

** wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Systematyka strunowców 30 72** 102 E 6
Ekologia 30 70*** 100 E 6
Fizjologia zwierząt 1 15 30 45 Z 2
Fitosocjologia 15 15 30 Zo 2
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 30 30 E 4
Seminarium dyplomowe 1 15 15 Z 1
Moduł kultura fizyczna * 30 30 Z
Kursy w ramach specjalności
Podstawy psychologii rozwojowej dla nauczycieli 15 15 30 E 2
Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli 15 15 Z 1
Nauczyciel w systemie oświaty – organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego 30 30 E 2
Dydaktyka ogólna 15 30 20 45 E 2
Dydaktyka biologii 1 10 20 30 Z 2

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji
** w tym 30 godzin ćwiczenia terenowe z systematyki strunowców
*** w tym 40 godzin ćwiczenia terenowe z ekologii

 

Semestr V

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Mikrobiologia z immunologią 20 40 60 E 4
Fizjologia zwierząt 2 15 30 45 E 3
Parazytologia 10 20 30 Zo 2
Genetyka 1 20 40 60 Z 3
Ochrona środowiska 20 40* 60 E 4
Przyroda obszarów zurbanizowanych 10 20 30 Z 2
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe 2 15 15 Z 1
Pracownia dyplomowa 1 25 25 Z 1
Specjalność: Biologia nauczycielska
Dydaktyka biologii 2 10 10 30 15 5 70 Z 3
Diagnoza edukacyjna 15 15 Z 1
Kultura języka 10 10 Z 1
Metodologia nauk przyrodniczych 10 20 30 Zo 2
Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej 30 30 Z 2
Praktyka psychologiczno – pedagogiczna 30 30 Z 1
Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią
Dydaktyka biologii 2 10 10 30 15 5 70 Z 3
Diagnoza edukacyjna 15 15 Z 1
Kultura języka 10 10 Z 1
Chemia nieorganiczna 15 30 45 E 2
Chemia analityczna 15 30 45 Zo 2
Praktyka psychologiczno – pedagogiczna 30 30 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 15 godzin ćwiczenia terenowe z ochrony środowiska

 

Semestr VI

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Genetyka 2 10 20 30 E 3
Ewolucja organizmów 15 15 30 E 3
Ochrona przyrody 10 40* 50 Zo 3
Ekologia roślin 20 30** 50 Z 3
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe 3 15 15 Z 1
Pracownia dyplomowa 2 50 50 Z 2
Specjalność: Biologia nauczycielska
Dydaktyka biologii 3 10 15 15 25 E 3
Podstawy edukacji zdrowotnej 8 12 20 Z 1
Nauczanie biologii w terenie 30 30 Z 2
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej 120 120 Zo 6
Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią
Dydaktyka biologii 3 10 15 25 E 3
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej 120 120 Zo 6
Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych 10 15 35 60 Z 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 30 godzin ćwiczenia terenowe z ochrony przyrody
** w tym 20 godzin ćwiczenia terenowe z ekologii roślin

 

Rok akademicki 2021/2022

Plan kierunkowy Biologia  I stopnia 2021/2022

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2021/2022

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

Plan kierunkowy Biologia  I stopnia 2020/2021

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2020/2021

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2019/2020

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2019/2020

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2019/2020

 

Rok akademicki 2018/2019

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2018/2019

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2018/2019

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2018/2019

 

*W tabeli prezentujemy aktualny plan studiów na rok akademicki 2019/2020 (I – rok studiów Biologia I stopnia). Dla pozostałych roczników plany zamieszczone są pod tabelami.