Przejdź do treści

Plany studiów

Biologia, studia stacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2019/2020*

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Histologia zwierząt 12 30 42 E 5
Morfologia roślin 10 30 40 E 5
Chemia ogólna 20 40 60 E 6
Elementy geografii fizycznej 15 15 30 Zo 2
Anatomia i histologia roślin 20 30 50 Zo 4
Higiena i zdrowie człowieka 15 15 30 Z 2
Emisja głosu 10 10 Z 1
Ochrona własności intelektualnej 15 15 Z 1
Wprowadzenie do filozofii 30 30 E 2
Bioetyka w badaniach przyrodniczych 15 15 Z 1
Historia badań biologicznych 15 15 Z 1
Pozostałe zajęcia
Szkolenie BHP 4 4 Z 0
Szkolenie biblioteczne 2 2 Z 0

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Chemia organiczna 15 30 45 E 4
Systematyka roślin 20 40 60 E 4
Praktikum z botaniki 50 50 Z 3
Anatomia człowieka 15 40 5 60 E 4
Systematyka bezkręgowców 1 25 75* 100 Z 5
Specyfika badań biologicznych 55 55 Z 3
Biofizyka 15 30 45 Zo 4
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 40 40 Z 3

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 30 godzin ćwiczenia terenowe z systematyki bezkręgowców

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Systematyka bezkręgowców 2 15 30 45 E 3
Biochemia 20 40 60 E 4
Mykologia 15 45* 60 Zo 3
Biologia komórki 20 40 60 E 4
Fizjologia roślin 30 60 90 E 5
Statystyka dla biologów 10 20 30 Z 2
Kursy do wyboru
Moduł: Język obcy 40 40 Z 3
Moduł: Kultura fizyczna** 30 30 Z
Kursy w ramach specjalności
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 20 20 40 E 2
Koncepcje i praktyki wychowania 20 20 40 E 3
Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela 10 10 Z 1

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 10 godzin ćwiczeń terenowych z Mykologii

** wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Systematyka strunowców 30 72** 102 E 6
Ekologia 30 70*** 100 E 6
Fizjologia zwierząt 1 15 30 45 Z 3
Fitosocjologia 15 15 30 Zo 2
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 30 30 E 4
Seminarium dyplomowe 1 15 15 Z 1
Moduł kultura fizyczna * 30 30 Z
Kursy w ramach specjalności
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej 5 10 15 E 2
Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej 15 30 45 E 2
Koncepcje i praktyki nauczania 20 10 30 E 2
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 1 10 20 30 Z 2

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji
** w tym 30 godzin ćwiczenia terenowe z systematyki strunowców
*** w tym 40 godzin ćwiczenia terenowe z ekologii

 

Semestr V

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Mikrobiologia z immunologią 20 40 60 E 4
Fizjologia zwierząt 2 15 30 45 E 4
Parazytologia 10 20 30 Zo 3
Genetyka 1 20 40 60 Z 3
Ochrona środowiska 20 40 60 E 4
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe 2 15 15 Z 1
Pracownia dyplomowa 1 25 25 Z 1
Specjalność: Biologia nauczycielska
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2 10 10 30 15 5 70 Z 5
Metodologia nauk przyrodniczych 10 20 30 Zo 2
Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej 30 30 Z 2
Praktyka psychologiczno – pedagogiczna 30 30 Z 1
Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 2 10 10 30 15 5 70 Z 5
Chemia nieorganiczna 15 30 45 E 2
Chemia analityczna 15 30 45 Zo 2
Praktyka psychologiczno – pedagogiczna 30 30 Z 1

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr VI

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Genetyka 2 10 20 30 E 3
Ewolucja organizmów 15 15 30 E 3
Ochrona przyrody 20 70* 90 Zo 5
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe 3 15 15 Z 1
Pracownia dyplomowa 2 50 50 Z 5
Specjalność: Biologia nauczycielska
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3 10 15 25 E 3
Embriologia roślin 10 15 25 Z 2
Nauczanie biologii w terenie 30 30 Z 2
Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej 3 10 15 25 E 3
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej 120 120 Zo 6
Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych 10 15 35 60 Z 4

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* w tym 60 godzin ćwiczenia terenowe z ochrony przyrody

 

Rok akademicki 2019/2020

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2019/2020

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2019/2020

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2019/2020

 

Rok akademicki 2018/2019

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2018/2019

Plan specjalności – Biologia nauczycielska 2018/2019

Plan specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2018/2019

 

Rok akademicki 2017/2018

Plan kierunkowy Biologia I stopnia 2017/2018

Plan specjalności – Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2017/2018

Plan specjalności – Biologia z przyrodą 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

Plan kierunkowy Biologia I 2016/2017

Plan specjalności – Biologia z przyrodą 2016/2017

Plan specjalności – Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2016/2017

*W tabeli prezentujemy aktualny plan studiów na rok akademicki 2019/2020 (I – rok studiów Biologia I stopnia). Dla pozostałych roczników plany zamieszczone są pod tabelami.