Instytut Biologii

Plany studiów

Biologia, studia niestacjonarne II stopnia

Rok akademicki 2019/2020*

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma zaliczenia ECTS
Regulacja metabolizmu organizmów 5 10 15 E 4
Wprowadzenie do socjologii 15 15 E 2
Pozostałe zajęcia
Szkolenie biblioteczne 2 2 Z 0
Język obcy dla celów akademickich 15 15 Zo 1
Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Ekotoksykologia i monitoring środowiska 5 23 5 33 E 4
Lichenologia 7 7 14 Z 2
Zoogeografia  5 10 15 Zo 2
Genetyka populacji 10 10 20 Zo 3
Taksonomia i geografia roślin 5 10 15 Zo 2
Strategie życiowe roślin 8 8 16 Zo 2
Metodyka badań terenowych 10 10 20 Z 2
Preparatyka biologiczna 10 10 Z 2
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)
Nowoczesne techniki laboratoryjne 1 50 50 Z 4
Geografia roślin 10 10 Zo 2
Monitoring środowiska 8 15 23 Zo 2
Genetyka populacji 10 10 20 Zo 3
Chemiczne zagrożenia środowiska 5 8 13 Z 2
Projektowanie eksperymentów chemicznych 15 15 Zo 2
Biochemiczne adaptacje organizmów 10 10 20 E 3
Ekologia stosowana 8 8 Z 1
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia laboratoryjna
Nowoczesne techniki laboratoryjne 1 50 50 Z 4
Anatomia porównawcza zwierząt 5 15 20 Zo 3
Biochemiczne adaptacje organizmów 10 10 20 E 3
Monitoring środowiska 8 15 23 Zo 2
Ekologia stosowana 8 8 Z 1
Choroby odkleszczowe 5 10 15 Z 2
Enzymologia 5 10 15 Zo 2
Endokrynologia 8 8 16 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning, Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma zaliczenia ECTS
Biologia człowieka 5 8 5 18 Zo 2
Produktywność akademicka 1 7 8 Z 1
Filozofia nauk przyrodniczych 8 8 Z 1
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 1 10 10 Z 1
Pracownia magisterska 1 25 25 Z 2
Pozostałe zajęcia
Szkolenie BHP 4 4 Z 0
Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej 5 10 15 E 1
Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej 15 30 45 E 2
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1 10 10 20 5 45 Z 3
Hydrobiologia 5 10 15 Z 2
Biologia lasu 10 20 30 E 4
Flora Wyżyny Małopolskiej 3 15 18 Z 2
Gatunki i siedliska chronione 3 20 23 Z 3
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej 5 10 15 E 1
Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej 15 30 45 E 2
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1 10 10 20 5 45 Z 3
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 1 10 10 10 30 Z 2
Chemia fizyczna 5 18 23 E 3
Nowoczesne techniki laboratoryjne 2 35 35 Z 4
Biologia membran 8 10 18 E 2
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia laboratoryjna
Nowoczesne techniki laboratoryjne 2 35 35 Z 4
Ewolucja molekularna 15 10 25 E 6
Entomologia sądowa 5 10 15 Zo 2
Biologia membran 8 10 18 E 2
Neurofizjologia 8 8 16 Zo 3
Kursy do wyboru* Z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning, Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma zaliczenia ECTS
Biologia molekularna 1 8 15 23 E 3
Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie 8 8 Z 1
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 2 10 10 Z 1
Pracownia magisterska 2 25 25 Z 4
Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2 10 10 20 40 Z 2
Roślina a środowisko 5 10 15 Zo 2
Biologia roślin 5 10 15 Zo 2
Szata roślinna Polski 8 8 Z 1
Pterydologia 5 10 15 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2 10 10 20 40 Z 2
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 2 10 15 25 Z 1
Nowoczesne techniki laboratoryjne 3 35 35 Z 4
Chemia bionieorganiczna 5 10 15 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole ponadpodstawowej 120 120 Zo 7
Specjalność: Biologia laboratoryjna
Nowoczesne techniki laboratoryjne 3 35 35 Z 4
Biologia molekularna 2 15 15 Zo 2
Mikrobiologia laboratoryjna 5 10 15 Zo 2
Mechanizmy odporności 8 8 16 E 2
Biologia roślin 5 10 15 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5
Praktyka zawodowa 40 40 Zo 4

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning, Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma zaliczenia ECTS
Ekofizjologia 10 10 20 E 3
Biotechnologia 15 15 30 E 4
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 3 10 10 Z 2
Pracownia magisterska 3 25 25 Z 2
Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3 5 5 E 2
Paleobiologia 10 5 8 23 Zo 3
Rośliny użytkowe 5 10 15 Z 2
Pomiary produktywności roślin w terenie 8 8 Zo 2
Gatunki inwazyjne 15 15 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3 5 5 E 2
Dydaktyka chemii w szkole podstawowej 3 3 2 5 E 1
Gatunki inwazyjne 15 15 Zo 2
Paleobiologia 10 5 8 23 Zo 3
Kursy do wyboru* Z 5
Specjalność: Biologia laboratoryjna
Fizjologia stresu 5 10 15 Z 2
Choroby genetyczne 5 10 15 Z 2
Biochemia medyczna 8 15 23 Zo 2
Kursy do wyboru* Z 5
Praktyka zawodowa 60 60 Zo 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning, Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Egzamin dyplomowy

Tematyka Punkty ECTS
Dyplomant na egzaminie powinien wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie studiów II stopnia z zakresu biologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki swej specjalizacji. Przygotowanie pracy i egzamin dyplomowy w ramach Seminarium i Pracowni magisterskiej. 3

 

Rok akademicki 2018/2019

Specjalność: Biologia laboratoryjna

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Specjalność: Biologia z chemią (nauczycielska)

 

Rok akademicki 2017/2018

Plan kierunkowy Biologia II stopnia 2017/2018

Plan specjalności – Biologia eksperymentalna i środowiskowa 2017/2018

Plan specjalności – Biologia z chemią 2017/2018

 

*W tabeli prezentujemy aktualny plan studiów na rok akademicki 2018/2019 (I – rok studiów Biologia II stopnia). Dla pozostałych roczników plany zamieszczone są pod tabelami.