Instytut Biologii

Plany studiów

Odnowa biologiczna, studia niestacjonarne II stopnia

Rok akademicki 2018/2019

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Metodyka badań naukowych 15 15 Z 2
Profilaktyka chorób pasożytniczych 10 15 25 E 4
Biomedyczne podstawy rozwoju 10 20 30 E 4
Pierwsza pomoc przedmedyczna 20 20 Z 2
Anatomia i fizjologia układu ruchu 10 25 35 E 4
Choroby genetyczne człowieka 10 10 20 Zo 3
Podstawy endokrynologii 10 10 Z 2
Toksykologia 10 15 25 E 3
Zarządzanie i marketing 10 10 20 Z 2
Bioetyka 10 10 Z 1
Podstawy chemii 10 20 10 40 Z 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Analiza danych w odnowie biologicznej 10 15 25 Zo 3
Wpływ wybranych grup związków chemicznych na zdrowie 10 20 30 Zo 3
Podstawy mikrobiologii i immunologii 10 15 25 E 4
Fizjologiczne parametry zdrowia i choroby 10 15 25 Z 1
Fizjologia wysiłku 15 15 Z 2
Promocja zdrowia 10 10 Z 1
Układy koloidalne w życiu codziennym 10 20 30 Z 3
Ziołolecznictwo 5 10 15 Z 2
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 10 10 Z 4
Pracownia magisterska 45 45 Z 6
Język obcy dla celów akademickich 15 15 Zo 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Preparaty biologiczne w terapii i zapobieganiu chorób 15 20 35 E 4
Organizacja i zarządzanie ośrodkami SPA & Wellness 5 15 20 Z 3
Dietetyka i suplementacja w sporcie 10 20 30 E 3
Techniki relaksacyjne 15 15 Z 1
Psychologia w odnowie biologicznej 10 20 30 E 4
Biologia skóry 10 30 40 E 3
Umiejętności interpersonalne w obsłudze klienta 15 15 Z 2
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 10 10 Z 2
Pracownia magisterska 45 45 Z 5
Praktyka zawodowa*
Praktyka zawodowa 60 Zo 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*Praktyka zawodowa: 2/3 tygodnie, 60 godzin (w tym 24 godz. wyjazdowe), wrzesień – listopad: zaliczenie praktyki
z oceną

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Fotomedycyna 10 15 25 Z 2
Masaż relaksacyjny i klasyczny 5 30 35 Z 3
Masaż sportowy 5 15 20 Z 2
Fizykoterapia w odnowie biologicznej 10 20 30 E 4
Neurofizjologia 5 10 15 Zo 2
Kultura fizyczna 40 40 Z 3
Seminarium magisterskie 10 10 Z 1
Pracownia magisterska 30 30 Z 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Egzamin magisterski ECTS
Dyplomant na egzaminie powinien wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie studiów II stopnia z zakresu odnowy biologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki swej specjalizacji 10

 

Plan kierunkowy Odnowa biologiczna 2018/2019

 

Rok akademicki 2017/2018

Odnowa biologiczna II stopnia, niestacjonarne 2017/2018