Przejdź do treści

Pracownia Chemii

W Pracowni Chemii prowadzone są badania nad syntezą pięcio- i sześcioczłonowych związków heterocyklicznych o potencjalnym działaniu biologicznym. Badane są struktury krystaliczne i molekularne otrzymanych związków oraz zależności pomiędzy ich strukturą i aktywnością biologiczną. Otrzymane nowe związki są sprawdzane pod kątem ich przydatności do zwalczania mikroorganizmów chorobotwórczych. Prowadzone są również prace nad opracowywaniem metod ekstrakcji kwasów polifenolowych z materiału roślinnego oraz badanie ich właściwości. Ważnymi zagadnieniami znajdującymi się w obszarze zainteresowań naszych pracowników są wybrane aspekty biochemii oraz fizjologii stresu u roślin wywołanego przez ozon, herbicydy lub brak wody. Istotnym obszarem działalności Pracowni Chemii jest odpowiedni przebieg procesu dydaktycznego. Zajęcia dydaktyczne dla studentów są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz audytoryjnych.

Kierownik

dr Waldemar Tejchman

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: waldemar.tejchman@up.krakow.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr Agnieszka Kania

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: agnieszka.kania@up.krakow.pl

 

dr Iwona Stawoska

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: iwona.stawoska@up.krakow.pl

 

dr Ewa Żesławska

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: ewa.zeslawska@up.krakow.pl

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Joanna Kądzielawa

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: joanna.kadzielawa@up.krakow.pl

 

mgr inż. Marzena Tatarczuch

ul. Podchorążych 2, pok. 331N

tel. +48 12 662 7882

e-mail: marzena.tatarczuch@up.krakow.pl