Instytut Biologii

Pracownia Mikrobiologii Zakładu Fizjologii Roślin

W Pracowni Mikrobiologii realizowane są badania na temat genetycznej zmienności Paramecium bursaria w oparciu o metody molekularne (analizę ARDRA- riboprinting i o sekwencje fragmentu ITS1-5,8-ITS2-5’LSU rDNA , sekwencje mitochondrialnego genu kodującego COI oraz sekwencje genu H4 kodującego histony). Prowadzi się tu również badania obejmujące fizjologię związków symbiotycznych tworzonych przez autotroficzne i heterotroficzne mikroorganizmy (m.in. orzęski Paramecium bursaria i glony Chlorella sp.) oraz ich reakcje na różne czynniki środowiska.

Kierownik

dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UP

ul. Podchorążych 2, pok. 330N

tel. +48 12 662 7816

e-mail: magdalena.greczek-stachura@up.krakow.pl

 

Doktorant

mgr Arkadiusz Gruca