Przejdź do treści

Pracownicy

Prof. dr hab. Bogusław Bobek

Pracownik emerytowany

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

bogusław.bobek@up.krakow.pl

Dr Anna Chrzan

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

ORCID: 0000-0002-2186-3126

anna.chrzan@up.krakow.pl

Prof. dr hab. Maria Filek

Kierownik

Katedra Biochemii i Biofizyki

ORCID: 0000-0001-7259-8353

maria.filek@up.krakow.pl

Dr Zofia Goc

Katedra Fizjologii Zwierząt

zofia.goc@up.krakow.pl

Mgr Edyta Kapusta

Koordynator kierunkowy

Katedra Fizjologii Zwierząt

edyta.kapusta@up.krakow.pl

Dr hab. prof. UP Małgorzata Kłyś

Kierownik

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

malgorzata.klys@up.krakow.pl

Dr Tomasz Łaciak

Koordynator kierunkowy

Katedra Zoologii

tomasz.laciak@up.krakow.pl

Dr Dorota Merta

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

dorota.merta@up.krakow.pl

Dr Lidia Orłowska

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

lidia.orlowska@up.krakow.pl

Dr Grzegorz Rut

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

Katedra Fizjologii Roślin

grzegorz.rut@up.krakow.pl

Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

Pracownik emerytowany

Katedra Fizjologii Roślin

andrzej.skoczowski@up.krakow.pl

Prof. dr hab. Maria Wędzony

Pracownik emerytowany

Katedra Genetyki

maria.wedzony@up.krakow.pl