Przejdź do treści

Pracownicy

Dr inż. Piotr Bieniek

Katedra Dydaktyki Biologii i Chemii

piotr.bieniek@up.krakow.pl

Prof. dr hab. Bogusław Bobek

Pracownik emerytowany

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

bogusław.bobek@up.krakow.pl

Dr Anna Chrzan

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

anna.chrzan@up.krakow.pl

Dr Paweł Cieśla

Katedra Dydaktyki Biologii i Chemii

pawel.ciesla@up.krakow.pl

Dr Barbara Dyba

Katedra Biochemii i Biofizyki

barbara.dyba@up.krakow.pl

Prof. dr hab. Maria Filek

Kierownik

Katedra Biochemii i Biofizyki

maria.filek@up.krakow.pl

Dr Zofia Goc

Katedra Fizjologii Zwierząt

zofia.goc@up.krakow.pl

Mgr Edyta Kapusta

Katedra Fizjologii Zwierząt

edyta.kapusta@up.krakow.pl

Dr hab. prof. UP Małgorzata Kłyś

Kierownik

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

malgorzata.klys@up.krakow.pl

Dr Dorota Merta

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

dorota.merta@up.krakow.pl

Dr Lidia Orłowska

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

lidia.orlowska@up.krakow.pl

Dr Grzegorz Rut

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

Katedra Fizjologii Roślin

grzegorz.rut@up.krakow.pl

Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

Pracownik emerytowany

Katedra Fizjologii Roślin

andrzej.skoczowski@up.krakow.pl

Dr hab. prof. UP Alicja Walosik

Kierownik

Katedra Dydaktyki Biologii i Chemii

alicja.walosik@up.krakow.pl

Prof. dr hab. Maria Wędzony

Pracownik emerytowany

Katedra Genetyki

maria.wedzony@up.krakow.pl