Instytut Biologii

Pracownicy Instytutu

ALBRYCHT Marzena, Dr, Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 27, tel. 12 662 6724

e-mail: marzena.albrycht@up.krakow.pl

 

BARABASZ-KRASNY Beata, Dr hab., prof. UP, Zakład Botaniki

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 313N, tel. 12 662 7825

e-mail: beata.barabasz-krasny@up.krakow.pl

 

BARBASZ Anna, Dr hab., Zakład Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 221N, tel. 12 662 7836

e-mail: barbasz.anna@up.krakow.pl

 

BETLEJA Laura, Dr, Zakład Botaniki

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 206N, tel. 12 662 7821

e-mail: laura.betleja@up.krakow.pl

 

BIENIEK Piotr, Dr inż., Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 325N, tel. 12 662 7839

e-mail: piotr.bieniek@up.krakow.pl

 

BINKOWSKI Łukasz, Dr hab., Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka – zastępca dyrektora

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 21, tel. 12 662 6780

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 228N, tel. 12 662 7819

e-mail: lukasz.binkowski@up.krakow.pl

 

CIEŚLA Paweł, Dr, Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 203N, tel. 12 662 7833

e-mail: pawel.ciesla@up.krakow.pl

 

CHRZAN Anna, Dr, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 39, tel. 12 662 6681

e-mail: anna.chrzan@up.krakow.pl

 

GREŃ Agnieszka, Dr hab., prof. UP, Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii – dyrektor

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 21, tel. 12 662 6715

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 228N, tel. 12 662 7819

e-mail: agnieszka.gren@up.krakow.pl

 

FILEK Maria, Prof. dr hab., Zakład Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – kierownik

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 221N, tel. 12 662 7836

e-mail: maria.filek@up.krakow.pl

 

FORMICKI Grzegorz, Dr hab., prof. UP, Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii – kierownik

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 22, tel. 12 662 6692

e-mail: grzegorz.formicki@up.krakow.pl

 

GAWROŃSKA Katarzyna, Dr, Zakład Biologii Komórki i Genetyki

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 202N, tel. 12 662 7832

e-mail: katarzyna.gawronska@up.krakow.pl

 

GOC Zofia, Dr, Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 23/24, tel. 12 662 6693

e-mail: zofia.goc@up.krakow.pl

 

GOŁĘBIOWSKA Gabriela, Dr, Zakład Biologii Komórki i Genetyki

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 202N, tel. 12 662 7832

e-mail: gabriela.golebiowska-pikania@up.krakow.pl

 

GÓRZ Andrzej, Dr, Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 20, tel. 12 662 6700

e-mail: andrzej.gorz@up.krakow.pl

 

GRECZEK-STACHURA Magdalena, Dr hab., prof. UP, Pracownia Mikrobiologii – kierownik

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 330N, tel. 12 662 7816

e-mail: magdalena.greczek-stachura@up.krakow.pl

 

KANIA Agnieszka, Dr, Pracownia Chemii

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 331N, tel. 12 662 7882

e-mail: agnieszka.kania@up.krakow.pl

 

KAPUSTA Edyta, Mgr, Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 24, tel. 12 662 6693/94

e-mail: edyta.kapusta@up.krakow.pl

 

KĄDZIELAWA Joanna, Mgr inż., Pracownia Chemii

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 331N, tel. 12 662 7882

e-mail: joanna.kadzielawa@up.krakow.pl

 

KŁYŚ MAŁGORZATA, Dr hab., prof. UP, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 41, tel. 12 662 6696

e-mail: malgorzata.klys@up.krakow.pl

 

KORNAŚ Andrzej, Dr hab., prof. UP, Zakład Biologii Komórki i Genetyki

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 301N, tel. 12 662 7834

e-mail: andrzej.kornas@up.krakow.pl

 

KORZENIAK Ewa, Zakład Botaniki

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 208N, tel. 12 662 7824

e-mail: ewa.korzeniak@up.krakow.pl

 

KOŚCIELNIAK Robert, Dr hab., prof. UP, Zakład Botaniki

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 206N, tel. 12 662 7821

e-mail: robert.korzeniak@up.krakow.pl

 

KRECZMER Barbara, Dr, Zakład Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 221N, tel. 12 662 7836

e-mail: barbara.kreczmer@up.krakow.pl

 

KRZEMIŃSKI Wiesław, Prof. dr hab., Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 30, tel. 12 662 6698

e-mail: wieslaw.krzeminski@up.krakow.pl

 

ŁACIAK Tomasz, Dr, Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 25, tel. 12 662 6690

e-mail: tomasz.laciak@up.krakow.pl

 

MASSANYI Peter, Prof. dr hab., Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 22, tel. 12 662 6715

e-mail: peter.massanyi@up.krakow.pl

 

MAZUR Mieczysław, Dr hab., prof. UP, Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii – kierownik

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 30, tel. 12 662 6701

e-mail: mieczyslaw.mazur@up.krakow.pl

 

MERTA Dorota, Dr, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 38a, tel. 12 662 6704

e-mail: dorota.merta@up.krakow.pl

 

MIGDAŁEK Grzegorz, Dr, Zakład Fizjologii Roślin

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 223N, tel. 12 662 7828

e-mail: grzegorz.migdalek@up.krakow.pl

 

MOŻDŻEŃ Katarzyna, Dr, Zakład Fizjologii Roślin

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 313N, tel. 12 662 7825

e-mail: katarzyna.mozdzen@up.krakow.pl

 

MUCHACKA Renata, Dr inż., Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 22, tel. 12 662 6715

e-mail: renata.muchacka@up.krakow.pl

 

NODZYŃSKA Małgorzata, Dr hab., Zakład Dydaktyki i Nauk Przyrodniczych

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 203N, tel. 12 662 7833

e-mail: malgorzata.nodzynska@up.krakow.pl

 

NOSEK Michał, Dr, Zakład Biologii Komórki i Genetyki

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 202N, tel. 12 662 7832

e-mail: michal.nosek@up.krakow.pl

 

NOWAK-CHMURA Magdalena, Dr hab., prof. UP, Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 35, tel. 12 662 6703

e-mail: magdalena.nowak-chmura@up.krakow.pl

 

OKSA Justyna, Mgr inż., Sekretariat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 229N, tel. 12 662 7820

e-mail: justyna.oksa@up.krakow.pl

 

ORŁOWSKA Lidia, Dr, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 42a, tel. 12 662 6697

e-mail: lidia.orlowska@up.krakow.pl

 

PIKSA Krzysztof, Dr hab., prof. UP, Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka – kierownik

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 28, tel. 12 662 6689

e-mail: krzysztof.piksa@up.krakow.pl

 

ROŻEJ-PABIJAN Elżbieta, Dr, Zakład Dydaktyki i Nauk Przyrodniczych

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 325N, tel. 12 662 7839

e-mail: elzbieta.rozej-pabijan@up.krakow.pl

 

RÓŻANOWSKI Bartłomiej, Dr hab., Zakład Biologii Komórki i Genetyki

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 301N, tel. 12 662 7834

e-mail: bartlomiej.rozanowski@up.krakow.pl

 

RUDOLPHI-SKÓRSKA Elżbieta, Dr hab., Zakład Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 221N, tel. 12 662 7836

e-mail: elzbieta.rudolphi-skorska@up.krakow.pl

 

RUT Grzegorz, Dr, Zakład Fizjologii Roślin

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 223N, tel. 12 662 7828

e-mail: grzegorz.rut@up.krakow.pl

 

RZEPKA Andrzej, Dr hab., prof. UP, Zakład Fizjologii Roślin – kierownik

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 222N, tel. 12 662 7827

e-mail: andrzej.rzepkat@up.krakow.pl

 

SIEPRAWSKA Apolonia, Dr, Zakład Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 221N, tel. 12 662 7836

e-mail: apolonia.sieprawska@up.krakow.pl

 

SKOCZOWSKI Andrzej, Prof. dr hab., Zakład Fizjologii Roślin

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 204N, tel. 12 662 7829

e-mail: andrzej.skoczowski@up.krakow.pl

 

STAWARZ Robert, Dr hab. prof. UP, Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 34, tel. 12 662 6684

e-mail: robert.stawarz@up.krakow.pl

 

STAWOSKA Iwona, Dr, Pracownia Chemii

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 331N, tel. 12 662 7882

e-mail: iwona.stawoska@up.krakow.pl

 

SZAROMA Waldemar, Dr hab., prof. UP, Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 24, tel. 12 662 6693/94

e-mail: waldemar.szaroma@up.krakow.pl

 

SZELĄG Zbigniew, Prof. dr hab., Zakład Botaniki – kierownik

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 207N, tel. 12 662 7823

e-mail: zbigniew.szelag@up.krakow.pl

 

TATARCZUCH Marzena, Mgr inż., Pracownia Chemii

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 331N, tel. 12 662 7882

e-mail: marzena.tatarczuch@up.krakow.pl

 

TEJCHMAN Waldemar, Dr, Pracownia Chemii

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 331N, tel. 12 662 7882

e-mail: waldemar.tejchman@up.krakow.pl

 

WALOSIK Alicja, Dr hab., prof. UP, Zakład Dydaktyki i Nauk Przyrodniczych – kierownik

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 325N, tel. 12 662 7839

e-mail: alicja.walosik@up.krakow.pl

 

WĘDZONY Maria, Prof. dr hab., Zakład Biologii Komórki i Genetyki – kierownik

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 201N, tel. 12 662 7831

e-mail: maria.wedzony@up.krakow.pl

 

WOCH Marcin, Dr hab., Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 39, tel. 12 662 6714

e-mail: marcin.woch@up.krakow.pl

 

WOJTAŚ Włodzimierz, Dr, Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 27, tel. 12 662 6724

e-mail: wlodzimierz.wojtas@up.krakow.pl

 

ZĘBALSKA Barbara, Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 325N, tel. 12 662 7833

e-mail: barbara.zebalska@up.krakow.pl

 

ZIELONKA Tomasz, Dr hab., prof. UP, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska – kierownik

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 35, tel. 12 662 6703

e-mail: tomasz.zielonka@up.krakow.pl

 

ZYŚK Bartłomiej, Dr, Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, pokój 35, tel. 12 662 6703

e-mail: bartlomiej.zysk@up.krakow.pl

 

ŻESŁAWSKA Ewa, Dr, Pracownia Chemii

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 331N, tel. 12 662 7882

e-mail: ewa.zeslawska@up.krakow.pl