Przejdź do treści

Łukasz J. Binkowski

Jestem ekotoksykologiem specjalizującym się we wpływie współczesnych zanieczyszczeń na przyrodę i środowisko. Prowadzę badania laboratoryjne, terenowe, oceny ryzyka i poziomu toksyczności metali i pestycydów. Obecnie koncentruję się na wpływie kadmu, rtęci i ołowiu na ptaki i ssaki. Jednym z moich najważniejszych projektów jest badanie zatrucia ołowiem ptactwa wodnego. Potwierdziłem już przypadki tego zjawiska u kaczek, łysek i łabędzi w Polsce. W dalszym ciągu prowadzę badania z tego zakresu, głównie nad biomarkerami przyżyciowymi tego zatrucia, jak i losami oraz obiegiem ołowiu w środowisku wodno-błotnym.Uczestniczę również w wielu projektach poświęconych narażeniem człowieka na zanieczyszczenie środowiska. Wykorzystuję w nich swoje umiejętności w projektowaniu badań, analizach laboratoryjnych i analizie danych.
Jestem kierownikiem Zespołu Ekotoksykologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ale poza tym, że jestem naukowcem, jestem również aktywnym nauczycielem akademickim. Prowadzę kursy dla studentów z zakresu ekotoksykologii, analizy instrumentalnej i analizy danych.

Główne zainteresowania badawcze

  • skażenie ptaków i środowiska ołowiem pochodzącym z amunicji,
  • losy zanieczyszczenia ołowiem w środowisku,
  • czynniki wpływające na skażenie ptaków rtęcią,
  • biomonitoring metali u ptaków i ssaków.

  Współpraca badawcza

  • Wydział Nauk Przyrodniczych, Farmacji i Chemii, Uniwersytet w Kingston, Londyn, Wielka Brytania.
  • Instytut Biologii, Uniwersytet w Neuchatel, Szwajcaria.
  • Zespół AMARE, Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs), La Rochelle, Francja.
  • Katedra Fizjologii Zwierząt, Słowacki Uniwersytet Rolniczy, Nitra, Słowacja.
  • współpracuję również z polskimi naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Polskiej Akademii Nauk.

Wykształcenie

  • magisterium z biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
  • licencjat z ochrony środowiska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
  • doktorat z biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
  • staż podoktorski z ekofizjologii, Uniwersytet w Neuchatel.
  • habilitacja z biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Poniżej przedstawione są tylko artykuły opublikowane w czasopismach widniejących na liście JCR.

 

2020

36) Capcarova, M., Harangozo, L., Arvay, J., Toth, T., Gabriny, L., Binkowski, L.J., Palsova, L., Skalicka, M., de la Luz Garcia Pardo, M., Stawarz, R., Massanyi, P. 2020. Essential and xenobiotic elements in cottage cheese from the Slovak market with a consumer risk assessment. Journal of Environmental Science and Health, Part B In Press, 1–10. DOI: 10.1080/03601234.2020.1762420

35) Sayadi M. H., Kharkan J., Binkowski Ł. J., Błaszczyk M., Mansouri B. 2020. Cadmium and chromium levels in water and edible herbs in a risk assessment study of rural residents living in Eastern Iran. Environmental Science and Pollution Research 27, 9901–9909. DOI: 10.1007/s11356-020-07600-2

34) Meissner W., Binkowski Ł. J., Barker J., Trzeciak M. 2020. Relationship between blood lead levels and physiological stress in mute swans (Cygnus olor) in municipal beaches of the southern Baltic. Science of the Total Environment 710(136292): 1-7. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.136292

33) Mansouri B., Błaszczyk M., Binkowski Ł. J., Azadi A., Amirabadizdeh A. R., Mehrpour M. 2020. Urinary metal levels with relation to age, occupation, and smoking habits of male inhabitants of eastern Iran. Biological Trace Element Research 195: 63-70. DOI: 10.1007/s12011-019-01848-7

 

2019

32) Kucharska K., Binkowski Ł. J., Batoryna M., Zaguła G., Stawarz R. 2019. Blood mercury levels in mute swans (Cygnus olor) are not related to sex, but are related to age, with no blood parameter implications. Environmental Pollution 252: 21-30. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.05.075

31) Binkowski Ł.J., Błaszczyk M., Przystupińska A., Massanyi P. 2019. Metal concentrations in archeological and contemporary mussel shells (Unionidae): reconstruction of past environmental conditions and the present state. Chemosphere 228: 756-761. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.04.190

30) Humann-Guilleminot S., Binkowski Ł.J., Jenni L., Hilke G., Glauser G., Helfenstein F. 2019. A nation-wide survey of neonicotinoid insecticides in agricultural land with implications for agri-environment schemes. Journal of Applied Ecology 56: 1502-1514. DOI: 10.1111/1365-2664.13392

29) Błaszczyk M., Toporcerová S., Popelková M., Binkowski Ł.J., Semla M., Tvrdá E., Lukáč N., Massányi P., Stawarz R. 2019. Semen metal profile, spermatozoa morphology and semen biochemical parameters in subfertile men with different lifestyle habits. Journal of Elementology 23(2): 603-614. DOI: 10.5601/jelem.2018.23.3.1605

28) Humann-Guilleminot S., Clément S., Desprat J., Binkowski Ł.J., Glauser G., Helfenstein F. 2019. A large-scale survey of house sparrows feathers reveals ubiquitouspresence of neonicotinoids in farmlands. Science of the Total Environment 660, 1091-1097. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.068

27) Capcarova M., Binkowski Ł.J., Stawarz R., Schwarczova L., Massanyi P. 2019. Levels of essential and xenobiotic elements and their relationships in milk available on the Slovak market with the estimation of consumer exposure. Biological Trace Element Research 188, 404-411. DOI: 10.1007/s12011-018-1424-9

 

2018

26) Fathi M., Binkowski L.J., Azadi N.A., Hamesadeghi U., Mansouri B. 2018. Co-exposure effects of mercury chloride (HgCl2) and silver nanoparticles (Ag-NPs) on goldfish (Carassius auratus): Histopathological changes, oxidative stress response, and bioaccumulation. Desalination and Water Treatment 105, 264-272. DOI: 10.5004/dwt.2018.21994

25) Sinkakarimi M.H., Binkowski L.J., Hassanpour M., Rajaei G., Ahmadpour M., Levengood J.M. 2018. Metal concentrations in tissues of Gadwall and Common Teal from Miankaleh and Gomishan International Wetlands, Iran. Biological Trace Element Research 185: 177-184. DOI: 10.1007/s12011-017-1237-2

24) Semla M., Schwarcz P., Mezey J., Binkowski Ł.J., Błaszczyk M., Formicki G., Greń A., Stawarz R., Massanyi P. 2018. Biogenic and risk elements in wines from the Slovak market with the estimation of consumer exposure. Biological Trace Element Research 184, 33-41. DOI: 10.1007/s12011-017-1157-1

 

2017

23) Binkowski Ł.J. 2017. The influence of environmental conditions on lead transfer from spent gunshot to sediments and water: other routes for Pb poisoning. Chemosphere 187, 330-337. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.08.103

22) Gasparik J., Binkowski Ł.J., Jahnatek A., Smehyl P., Dobias M., Lukac N., Blaszczyk M., Semla M., Massanyi P. 2017. Levels of metals in kidney, liver, and muscle tissue and their influence on the fitness for the consumption of wild boar from western Slovakia. Biological Trace Element Research 177, 258-266. DOI: 10.1007/s12011-016-0884-z

21) Binkowski Ł.J., Słoboda M., Dudzik P., Kłak M., Stawarz R. 2017. Pollution of the artesian wells in the urban areas of Krakow, Europe. Fresenius Environmental Bulletin 27 (1a), 846-853.

 

2016

20) Ahmadpour M., Lan-Hai L., Ahmadpour M., Hoseini S.H., Mashrofeh A., Binkowski Ł.J. 2016. Mercury concentration in the feathers of birds from various trophic levels in Fereydunkenar International wetland (Iran) Environmental Monitoring and Assessment 188. DOI: 10.1007/s10661-016-5671-y

19) Krockova J., Roychoudhury S., Slanina T., Formicki G., Binkowski L.J., Ondruska L., Lukac N., Kovacova R., Stawarz, R, Massanyi P. 2016. Lead induced alterations in rabbit spermatozoa motility and morphology in vitro. Czech Journal of Animal Science 61 (9), 391-406. DOI: 10.17221/58/2015-CJAS

18) Binkowski Ł.J., Meissner W., Trzeciak M., Izevbekhai K., Barker J. 2016. Lead isotope ratio measurements as indicators for the source of lead poisoning in Mute swans (Cygnus olor) wintering in Puck Bay (northern Poland). Chemosphere 164, 436-442. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.120

17) Binkowski Ł.J., Rogoziński P., Błaszczyk M., Semla M., Melia, P., Stawarz R. 2016. Relationship between air pollution and metal levels in cancerous and non-cancerous lung tissues. Journal of Environmental Science and Health. Part A 51(14), 1303-1308. DOI: 10.1080/10934529.2016.1215200

16) Błaszczyk M., Paluch J., Binkowski Ł.J., Rogoziński P., Stawarz R. 2016. The relationships between dry and wet weight of lung and tumor tissues influenced by the drying procedure. Fresenius Environmental Bulletin 25 (6), 1755-1759.

15) Binkowski Ł.J., Merta D., Przystupińska A., Sołtysiak Z., Pacoń J., Stawarz R. 2016. Levels of metals in kidney, liver and muscle tissue and their relation to the occurrence of parasites in the red fox in the Lower Silesian Forest in Europe. Chemosphere 149, 161-167. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.01.099

14) Karimi M.-H.S., Hassanpour M., Pourkhabbaz A.-R., Błaszczyk M., Paluch J., Binkowski Ł.J. 2016. Trace element concentrations in feathers of five Anseriformes in the south of the Caspian Sea, Iran. Environmental Monitoring and Assessment 188 (22), 1-7. DOI: 10.1007/s10661-015-5015-3

13) Binkowski Ł.J., Przystupińska A., Wojtaś W. 2016. Levels of total mercury in tissues of mallard drakes from industrialized wetlands area. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 1-6. DOI: 10.1007/s00128-015-1657-7

 

2015

12) Binkowski Ł.J., Sawicka-Kapusta K. 2015. Lead poisoning and its in vivo biomarkers in Mallard and Coot from two hunting activity areas in Poland. Chemosphere 127, 101-108. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.01.003

11) Binkowski Ł.J., Rogoziński P., Roychoudhury S., Bruliński K., Kucharzewski M., Łaciak T., Massanyi P., Stawarz R. 2015. Accumulation of metals in cancerous and healthy tissues of patients with lung cancer in southern Poland. Journal of Environmental Science and Health. Part A 50, 9-15. DOI: 10.1080/10934529.2015.964597

10) Janicka M., Binkowski Ł.J., Błaszczyk M., Paluch J., Wojtaś W., Massanyi P., Stawarz R. 2015. Cadmium, lead and mercury concentrations and their influence on morphological parameters in blood donors from different age groups from southern Poland. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 29, 342-346. DOI: 10.1016/j.jtemb.2014.10.002

9) Binkowski Ł.J., Sawicka-Kapusta K. 2015. Cadmium concentrations and their implications in Mallard and Coot from fish pond areas. Chemosphere 119, 620-625. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.07.059

 

2014

8) Binkowski Ł.J., Rzonca B. 2014. Seasonal variation of lead, other metals and ions concentrations in fish pond waters of high hunting activity area. Water, Air, and Soil Pollution 225 (2217), 1-12. DOI: 10.1007/s11270-014-2217-1

 

2013

7) Kozikowska I., Binkowski Ł.J., Szczepańska K., Sławska H., Miszczuk K., Śliwińska M., Łaciak T., Stawarz R. 2013. Mercury concentrations in human placenta, umbilical cord, cord blood and amniotic fluid and their relations with body parameters of newborns. Environmental Pollution 182, 256-262. DOI: 10.1016/j.envpol.2013.07.030

6) Binkowski Ł.J., Meissner W. 2013. Levels of metals in blood samples from Mallards (Anas platyrhynchos) from urban areas in Poland. Environmental Pollution 178, 336-342. DOI: 10.1016/j.envpol.2013.03.030

5) Binkowski Ł.J., Sawicka-Kapusta K., Szarek J., Strzyżewska E., Felsmann M. 2013. Histopathology of liver and kidneys of wild living Mallards Anas platyrhynchos and Coots Fulica atra with considerable concentrations of lead and cadmium. Science of the Total Environment 450-451, 326-333. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.02.002

4) Binkowski Ł.J., Stawarz R., Zakrzewski M. 2013. Concentrations of cadmium, copper and zinc in tissues of Mallard and Coot from southern Poland. Journal of Environmental Science and Health. Part B 48, 410-415. DOI: 10.1080/03601234.2013.742725

3) Knazicka Z., Lukac N., Forgacs Z., Tvrda E., Lukacova J., Slivkova J., Binkowski Ł.J., Massanyi P. 2013. Effects of mercury on the steroidogenesis of human adrenocarcinoma (NCI-H295R) cell line. Journal of Environmental Science and Health. Part A 48 (3), 348-353. DOI: 10.1080/10934529.2013.726908

 

2012 i wcześniejsze

2) Binkowski Ł.J. 2012. The effect of material preparation on the dry weight used in trace elements determination in biological samples. Fresenius Environmental Bulletin 21 (7a), 1956-1960.

1) Babińska I., Szarek J., Binkowski Ł.J., Skibniewska K., Wojtacka J., Markiewicz E., Felsmann M.Z., Zakrzewska M., Gesek M., Dublan K. 2008. Grey herons (Ardea cinerea L.) as a tool for monitoring the environment for metal concentrations in the vicinity of a pesticide tomb in the Iławskie Lake District. Fresenius Environmental Bulletin 17, 98-102.

Konsultacje dla studentów odbywają się w pokoju 225N w Instytucie Biologii UP przy ul. Podchorążych 2 (zachęcam do wcześniejszego umówienia spotkania poprzez e-mail).

Materiały do prowadzonych przeze mnie wykładów i ćwiczeń (w tym zajęć ogólnouczelnianych) znajdują się na platformie e-learningowej Uniwersytetu Pedagogicznego (dostęp tylko dla zalogowanych uczestników kursów).

Opis kursów ogólnouczelnianych, które prowadzę znajduje się poniżej.