Przejdź do treści

Dr Katarzyna Możdżeń

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół wpływu abiotycznych czynników środowiska na morfologię i procesy fizjologiczne wybranych gatunków roślin. Prowadzę badania laboratoryjne i terenowe w zakresie oddziaływań allelopatycznych chwastów i gatunków inwazyjnych na kiełkowanie i wzrost traw oraz roślin uprawnych. Dodatkowo zajmuję się badaniem wpływu czynników środowiskowych na aktywność fotosyntetyczną mchów, gatunków zagrożonych i inwazyjnych. Uczestniczę w projektach badawczych dotyczących organicznego i zintegrowanego systemu upraw roślin, określenia optymalnych czynników środowiska dla gatunków zagrożonych oraz ograniczania chemizacji w rolnictwie. Moja dotychczasowa aktywność naukowa została wyróżniona stypendiami naukowymi w ramach Programu Erasmus+ w latach 2014 – 2019 oraz nagrodą Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Główne zainteresowania badawcze

 • oddziaływania allelopatyczne między roślinami inwazyjnymi i uprawnymi
 • aktywność fotosyntetyczna roślin
 • wpływ czynników abiotycznych na morfologię i fizjologię różnych gatunków roślin

 

Współpraca badawcza

 • Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Rolnictwie, Chińska Akademia Nauk Rolniczych
 • Katedra Biologii i Ekologii, Uniwersytet Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy
 • Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Oceanologii, Uniwersytet Gdański
 • Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Instytut Fizjologii Roślin, Polska Akademia Nauk

 

Członkostwo i funkcje

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne – Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin – członek Zarządu Oddziału Krakowskiego
 • Polskie Towarzystwo Rolnicze
 • Słowackie Towarzystwo Botaniczne
 • Czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae – sekretarz

 

Wykształcenie

 • magister biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • doktor nauk biologicznych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Publikacje

2020

Zandi P., Yang J., Możdżeń K., Barabasz-Krasny B. 2020. A review of copper speciation and transformation in plant and soil. W: Sparks D. (red.) Advances in Agronomy. Cambridge: Academic Press 160: 249-293. DOI: 10.1016/bs.agron.2019.11.001

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Stachurska-Swakoń A., Zandi P., Puła J., Wang J., Turisová I. 2020. Allelopathic interaction between two common meadow plants: Dactylis glomerata L. and Trifolium pratense L. Biologia 75: 653-663. DOI: 10.2478/s11756-020-00438-6

Puła J., Zandi P., Stachurska-Swakoń A., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K., Wang Y. 2020. Influence of alcoholic extracts from Helianthus annnus L. roots on the photosynthetic activity of Sinapis alba L. cv. Barka plants. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B: Soil & Plant Science 70(1): 8-13. DOI: 10.1080/09064710.2019.1661509

Różanowski B., Możdżeń K., Wójcik J., Nosalski R., Zandi P., Wang Y. 2020. Influence of He-Ne laser irradiation and cadmium and lead on changes in cell cycles at Zea mays L. Agronomy Science 75(1): 75-83. DOI: 10.24326/as.2020.1.6

Bubak I., Śliwińska-Wilczewska S., Głowacka P., Szczerba A., Możdżeń K. 2020. The importance of allelopathic picocyanobacterium Synechococcus sp. on the abundance, biomass formation, and structure of phytoplankton assemblages in three freshwater lakes. Toxins 12(4): 1-16. DOI: 10.3390/toxins12040259

 

2019

Puła J., Barabasz-Krasny B., Lepiarczyk A., Zandi P., Możdżeń K. 2019. Activity of the photosynthetic apparatus in Phaseolus vulgaris L. leaves under the cadmium stress. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47(2): 405-411. DOI: 10.15835/nbha47111328

Synowiec A., Możdżeń K., Krajewska A., Landi M., Araniti F. 2019. Carum carvi L. essential oil: A promising candidate for botanical herbicide against Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. in maize cultivation. Industrial Crops and Products 140: ID 111652. DOI: 10.1016/j.indcrop.2019.111652

Zandi P., Yang J., Xia J., Tian Y., Li Q., Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Wang Y. 2019. Do sulfur addition and rhizoplane iron plaque affect chromium uptake by rice (Oryza sativa L.) seedlings in solution culture? Journal of Hazardous Materials id. 121803. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.121803

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Stachurska-Swakoń A., Zandi P., Puøa J. 2019. Effect of aqueous extracts of peppermint (Mentha × piperita L.) on the germination and the growth of selected vegetable and cereal seeds. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47(2): 412-417. DOI: 10.15835/nbha47111359

Tombarkiewicz B., Możdżeń K., Kanik W., Bojarski B., Pawlak K., Lis M. 2019. Effects of geomagnetic field deprivation on germination and early growth of maize variety San (Zea mays L. cv. San). Polish Journal of Agronomy 36: 3-7. DOI: 10.26114/pja.iung.373.2019.36.01

Tomaszewska Ż., Możdżeń K., Zandi P., Turisová I., Barabasz-Krasny B. 2019. Environmental factors shaping water-peat vegetation and its neighbouring surface waters in Lower Silesian Forests (Western Poland). Biodiversity Research and Conservation 56: 29-54. DOI: 10.2478/biorc-2019-0017

Szafraniec R., Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Zandi P., Wang Y. 2019. Influence of volatile peppermint (Mentha ×piperita L.) compounds on germination and seedling of radish (Raphanus sativus L. var. radicula Pers.) growth. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47(4): 1277-1284. DOI: 10.15835/nbha47411718

Barabasz-Krasny B., Sołtys-Lelek A., Możdżeń K. 2019. Ojcowski Park Narodowy. W: Wójcicki J.J., Loster S. Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce: przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, Kraków, 1-7 lipca 2019 r. Kraków: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, s. 119-149. e-ISBN: 978-83-954123-1-8

Śliwińska-Wilczewska S., Barreiro Felpeto A., Możdżeń K., Vasconcelos V., Latała A. 2019.  Physiological effects on coexisting microalgae of the allelochemicals produced by the bloom-forming cyanobacteria Synechococcus sp. and Nodularia Spumigena. Toxins. 11(12): id. 712. DOI: 10.3390/toxins11120712

Możdżeń K., Cebula N., Barabasz-Krasny B. 2019. Rośliny stosowane w preparatach przeciwbólowych dostępnych w sprzedaży. W: Nyćkowiak J., Leśny J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze – flora i fauna. Poznań : Młodzi Naukowcy s. 45-53. p-ISBN: 978-83-66392-51-9

Zandi P., Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Puła J., Stachurska-Swakoń A., Wang Y. 2019. The influence of aqueous extracts from Stellaria media L. on the growth of Zea mays L. cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47(3): 921-928. DOI: 10.15835/nbha47311597

Basu S.K., Zandi P., Możdżeń K. 2019. Saving planet earth: an environmental discourse. Iran: Haghshenas Publisher. p-ISBN: 978-622-6809-07-8

Możdżeń K. 2019. Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 127 s. p-ISBN: 978-83-8084-346-2

 

2018

Zandi P., Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Stachurska-Swakoń A., Puła J. 2018. Allelopathic effects of Stellaria media (L.) Viil. on germination and early stages of growth of Raphanus sativus var radicula. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae 3: 90-99. DOI: 10.24917/25438832.3.7

Barabasz-Krasny B., Możdżeń K., Sołtys-Lelek A., Stachurska-Swakoń A. 2018. Biological traits of Impatiens parviflora DC. under different habitat conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 46(1): 277-285. DOI: 10.15835/nbha46110970

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Zandi P., Turisová I. 2018. Influence of allelopathic activity of Galinsoga parviflora Cav. and Oxalis fontana Bunge on the early growth stages of cultivars Raphanus sativus L. var. radicula Pers. Biologia 73(12): 1187-1195. DOI: 10.2478/s11756-018-0144-0

Możdżeń K., Zagata Leśnicka P., Burnecki T., Śliwińska-Wilczewska S., Skoczowski A., Greczek-Stachura A. 2018. Photosynthetic efficiency of endosymbiotic algae of Paramecium bursaria originating from locations with cold and warm climates. Oceanological and Hydrobiological Studies 47(2): 202-210. DOI: 10.1515/ohs-2018-0019

Bilgrami S.S., Houshmand S., Kadivar M., Fakheri B., Zandi P., Shariati V., Razavi K., Tavakol E., Mahdinezhad N., Sichani J.S., Basu S.K., Możdżeń K. 2018. Phytic acid, iron and zinc content in wheat ploidy levels and amphiploids: the impact of genotype and planting seasons. Archives of Agronomy and Soil Science 64(3): 331-346. DOI: 10.1080/03650340.2017.1352085

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Szpytma E. 2018. Spice raw material available in the domestic grocery. Agronomy Science 73(3): 55-81. DOI: 10.24326/asx.2018.3.6

Sołtys-Lelek A., Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Turisová I., Turis I. 2018. The role of herbarium of the Ojców National Park (Southern Poland) in studies on the diversity of local floras. Visnik L’vivs’kogo universitetu. Seriâ biologična 78: 45-50.

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Puła J., Lepiarczyk A., Zandi P. 2018. Wpływ stresu zasolenia i suszy na wczesny rozwój wybranych gatunków pastewnych. Fragmenta Agronomica 35(3): 77-88. DOI: 10.26374/fa.2018.35.31

 

2017

Zandi P., Możdżeń K., Basu S.K., González-Valdivia N., Cetzal-Ix W. 2017. Effect of different cadmium nitrate concentrations on sweet maize (Zea mays L. cv. Landmark). W: Basu S.K., Zandi P., Chalaras S.K. (red.), Environment at crossroads: challenges, dynamics and solutions. Teheran: Haghshenass Publication 207-214. p-ISBN: 978-600-7304-85- 3

Repka P., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K., Urban P., Švajda J. 2017. Environmental awareness of students living near selected National Parks in countries of Visegrád Group. Nature Conservation Research 2(Suppl. 2): 56-65. DOI: 10.24189/ncr.2017.035

Łukaszuk E., Ryś M., Możdżeń K., Stawoska I., Skoczowski A., Ciereszko I. 2017. Photosynthesis and sucrose metabolism in leaves of Arabidopsis thaliana aos, ein4 and rcd1 mutants as affected by wounding. Acta Physiologiae Plantarum 39(1): 12. DOI: 10.1007/s11738-016-2309-1

Oliwa J., Możdżeń K., Woda O., Rzepka A. 2017. Rola makro i mikroelementów we wzroście i aktywności fotosyntetycznej rzepaku (Brassica napus L.). W: Maciąg M., Maciąg K. (red.), Postęp w badaniach nad roślinami – najnowsze doniesienia. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL s. 148-156. p-ISBN: 978-83-65598-64-6

Wojsa P., Możdżeń K., Barabasz-Krasny B. 2017. Rośliny w sztuce Krakowa około roku 1900. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 27: 73-88. p-ISSN: 0867-0196

Barabasz-Krasny B., Możdżeń K., Sołtys-Lelek A., Stachurska-Swakoń A. 2017. The allelopathic potential of Cirsium oleraceum (L.) Scop. into the fodder meadow plants. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45(1): 255-261. DOI: 10.15835/nbha45110727

Oliwa J., Możdżeń K., Rut G., Rzepka A.. 2017. The influence of alcoholic extract from leaves of Helianthus annuus L. on germination and growth of Sinapis alba L. Modern Phytomorphology 11: 91-97. DOI: 10.5281/zenodo.1034526

Dorosti H., Możdżeń K., Zandi P., Siavoshi M. 2017. The influence of foliar „feedeing” of urea on yield and its components of Iranian hybrid rice Oryza sativa L. ‚Bahar 1’. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 2: 81-96. DOI: 10.24917/25438832.2.6

Możdżeń K., Zagata Leśnicka P., Ślęczka M., Greczek-Stachura M. 2017. The photosynthetic activity of Paramecium bursaria endosymbiotic algae in varying temperature conditions. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae 2: 69-80. DOI: 10.24917/25438832.2.5

Możdżeń K., Wanic T., Rut G., Łaciak T., Rzepka A. 2017. Toxic effects of high copper content on physiological processes in Pinus sylvestris L. Photosynthetica 55(1): 193-200. DOI: 10.1007/s11099-016-0229-3

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Puła J., Lepiarczyk A. 2017. Wpływ związków kadmu i cynku na wczesne etapy wzrostu rzodkiewki (Raphanus sativus l. var. sativus). Fragmenta Agronomica 34(2): 45-54. p-ISSN: 0860-4088

Możdżeń K., Pater K., Barabasz-Krasny B. 2017. Zbiorowiska użytków zielonych w okolicach miejscowości Piasek Wielki (Okręg Staszowski, Polska Południowa). Agronomy Science 72(3): 61-83. DOI: 10.24326/as.2017.3.6

 

2016

Oliwa J., Możdżeń K., Skoczowski A. 2016. Allelopatyczne oddziaływanie wodnych ekstraktów z kłosówki wełnistej (Holcus lanatus L. na kiełkowanie i początkowy wzrost życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum lam. cv mitos). W: Synowiec A., Parktina K. (red.), Wiedza i technologia motorem gospodarki: nauki przyrodnicze, ścisłe i weterynaryjne, s. 123-135. Częstochowa: Omnibuss. p-ISBN: 978-83-943111-2-4

Mó E., Cetzal-Ix W., Noguera-Savelli E., Basu S.K., Zandi P., Możdżeń K. 2016. Cyperus canus J.Presl & C.Presl – a traditional source of fiber, its uses, products and cultural significances among ethnic communities of Central America. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 1: 165-178. p-ISSN: 2543-8832

Puła J., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K., Sołtys-Lelek A., Lepiarczyk A. 2016. Effect of aqueous extracts of sticky willy (Galium aparine L.) on the growth of seedlings of selected maize varieties (Zea mays L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44(2): 518-524. DOI: 10.15835/nbha44210475

Skrzypek E., Repka P., Stachurska-Swakoń A., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K. 2016. Influence of extracts from peppermint (Mentha x pierita (L.) Hudson) on growth and activity of the PSII sunflower garden (Helianthus annuus L.). W: Brindza J., Klymenko S. (red.), Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality: scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme „Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality”. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 612-615. p-ISBN: 978-80-552-1380-4

Możdżeń K., Oliwa J., Migdałek G., Radlińska J., Rut G., Rzepka A. 2016. Morphological and physiological changes in Sinapis Alba cv Barka treated with aqueous extracts from the roots of Helianthus annuus L. W: Grzesiak M.T., Rzepka A., Hura T., Grzesiak S. (red.), Plant functioning under environmental stress. Cracow: The F. Górski Institute of Plant Physiology: Polish Academy of Sciences, s. 47-55. p-ISBN: 978-83-86878-35-2

Oliwa J., Baran J., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K. 2016. Ocena możliwości pozyskiwania roślin leczniczych ze stanu naturalnego na przykładzie gminy Żurawica (woj. podkarpackie, południowa Polska). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EEE, Horticultura 26: 53-65. p-ISSN: 1233-2127

Oliwa J., Możdżeń K., Migdałek G., Wanic I., Bojarski B., Rut G., Rzepka A. 2016. Physiological activity of cucumber (Cucumis sativus L.) in cadmium stress. W: Grzesiak M.T., Rzepka A., Hura T., Grzesiak S. (red.), Plant functioning under environmental stress. Cracow: The F. Górski Institute of Plant Physiology: Polish Academy of Sciences, s. 95-104. p-ISBN: 978-83-86878-35-2

Możdżeń K., Rzepka A. 2016. Rola łupiny nasiennej podczas kiełkowania i wzrostu nasion bobu (Vicia faba L.) w obecności siarczanu ołowiu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura 71: 55-65. p-ISSN: 0365-1118

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Szymacha K., Oliwa J. 2016. Rośliny wykorzystywane w maskach kosmetycznych. Polish Journal of Cosmetology 19(4): 373-380. p-ISSN: 1731-0083

Skrzypek E., Repka P., Stachurska-Swakoń A., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K. 2016. Seedlings growth of common sunflower under influence of peppermint extract. Modern Phytomorphology 9: 69-73. DOI: 10.5281/zenodo.159695

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K. 2016. Synanthropization of riparian plant communities in the Ojców National Park (Southern Poland). Biodiversity: Research and Conservation 44: 11-29. DOI: 10.1515/biorc-2016-0020

Możdżeń K., Możdżeń E., Barabasz-Krasny B., Sołtys-Lelek A. 2016. Świadomość ekologiczna młodzieży ponadgimnazjalnej. W: Żołnierczuk-Kieliszek D., Janiszewska M. (red.), Zdrowie, psychologia, społeczeństwo – przegląd wybranych zagadnień. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 199-215. p-ISBN: 978-83-65598-22-6

Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Sołtys-Lelek A., Stachurska-Swakoń A., Puła J. 2016. Wpływ wodnych ekstraktów z tasznika pospolitego (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) na kiełkowanie i rozwój sałaty siewnej odmiany ‚Maryna’ (Lactuca sativa L. cv ‚Maryna’). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura 71(2): 1-10. p-ISSN: 0365-1118

 

2015

Skrzypek E., Repka P., Stachurska-Swakoń A., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K. 2015. Allelopathic effect of aqueous extracts from the leaves of peppermint (Mentha × piperita L.) on selected physiological processes of common sunflower (Helianthus annuus L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 43(2): 335-342. DOI: 10.15835/nbha43210034

Synowiec A., Możdżeń K., Skoczowski A. 2015. Early physiological response of broccoli leaf to foliar application of clove oil and its main constituents. Industrial Crops and Products 74: 523-529. DOI: 10.1016/j.indcrop.2015.05.069

Możdżeń K., Zagata P., Migdałek G., Rut G., Rzepka A. 2015. Effect of cadmium nitrate on morphological parameters of of Lupinus luteus L. and L. angustifolius L. Modern Phytomorphology 7: 75-79. DOI: 10.5281/zenodo.160365

Możdżeń K., Bojarski B., Rut G., Migdałek G., Repka P., Rzepka A. 2015. Effect of drought stress induced by mannitol on physiological parameters of maize (Zea mays L.) seedlings and plants. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 4( special issue 2): 86-91. DOI: 10.15414/jmbfs.2015.4.special2.86-91

Możdżeń K., Oliwa J. 2015. The morphological changes of Phaseolus vulgaris L. exposed to the aqueous extracts of the leaves of Juglans regia L. Modern Phytomorphology 7: 81-86. DOI: 10.5281/zenodo.166764

Migdałek G., Możdżeń K., Oliwa J., Hornik A., Rut G., Rzepka A. 2015. Wpływ azotanu kadmu na kiełkowanie i aktywność fotosyntetyczną ogórka (Cucumus sativus cv Racibor F1). Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne 27(1): 99-108. p-ISSN: 1895-4421

Możdżeń K., Rzepka A., Rut G. 2015. Wpływ jonów kadmu na wybrane procesy fizjologiczne roślin C3. W: Kropiwiec K., Szala M. (red.), Rośliny: fizjologia, uprawa i ich interdyscyplinarne wykorzystanie. Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL s. 37-56. p-ISBN: 978-83-65272-12-6

 

2014

Możdżeń K., Repka P. 2014. Allelopathic influence of aqueous extracts from the leaves of Morus alba L. on seed germination and seedling growth of Cucumis sativus L. and Sinapsis alba L. Modern Phytomorphology 5: 93-99. DOI: 10.5281/zenodo.161010

Barabasz-Krasny B., Sołtys-Lelek A., Możdżeń K. 2014. Charakterystyka fitosocjologiczna ginących łąk przylegających do kompleksów leśnych Puszczy Niepołomickiej (Polska południowa). Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 24: 65-82. p-ISSN: 0867-0196

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K. 2014. Krajobrazy florystyczne ojcowskich dolin jako źródło inspiracji w elementach zdobniczych kaplicy „Na Wodzie” w Ojcowie (południowa Polska). W: Ostrowski M., Partka J. (red.), Krajobraz sakralny. Kraków; Lwów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, s. 213-222. p-ISBN: 978-83-7438-392-9

Możdżeń K., Saja D., Ryś M., Skoczowski A. 2014. Impact of the light spectral composition on the length and weight of the gametophyte Polytrichastrum formosum (HEDW.) G.L. SM., Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Modern Phytomorphology 5: 73-78. p-ISSN: 2226-3063

Kula M., Ryś M., Możdżeń K., Skoczowski A. 2014. Metabolic activity, the chemical composition of biomass and photosynthetic activity of Chlorella vulgaris under different light spectra in photobioreactors. Engineering in Life Sciences 14(1): 57-67. DOI: 10.1002/elsc.201200184

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K. 2014. Rośliny ojcowskich dolin w ornamentach dekoracyjnych kaplicy „Na Wodzie” p. w. św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowskim Parku Narodowym (południowa Polska). Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 24: 83-98. p-ISSN: 0867-0196

Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K. 2014. Selected aspects of the protection of biotopes… on the example of the Ojców National Park (Southern Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia 4: 98-117. p-ISSN: 2083-7267

Repka P., Barabasz-Krasny B., Możdżeń K. 2014. Znaczenie bliskości parku narodowego w edukacji ekologicznej w Polsce i na Słowacji. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 24: 205-216. p-ISSN: 0867-0196

Inne…