Przejdź do treści

Doktoranci

Wykaz osób podejmujących studia trzeciego stopnia w Instytucie Biologii

 

Katedra Biochemii i Biofizyki

mgr Agnieszka Czyżowska

agnieszka.czyzowska@up.krakow.pl

mgr Magdalena Skórka

magdalena.skorka@up.krakow.pl

 

Katedra Botaniki

mgr Katarzyna Izworska

katarzyna.izworska@up.krakow.pl

 

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

mgr  Aleksandra Izdebska

aleksandra.izdebska@up.krakow.pl

 

Katedra Fizjologii Zwierząt

mgr Łukasz Kołodziejczyk

lukasz.kolodziejczyk@up.krakow.pl

 

Katedra Zoologii

mgr Tomasz Brzuskowski

tomasz.brzuskowski@up.krakow.pl

mgr Anna Kocoń

anna.kocon@up.krakow.pl

mgr Thiep Vo Van

thiep.vo-van@up.krakow.pl