Instytut Biologii

Doktoranci

Wykaz osób podejmujących studia trzeciego stopnia w Instytucie Biologii

Zakład Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

mgr Agnieszka Czyżowska

agnieszka.czyzowska@up.krakow.pl

mgr Magdalena Skórka

magdalena.skorka@up.krakow.pl

 

Zakład Biologii Komórki i Genetyki

mgr Witold Dzierżęga

witold.dzierzega@up.krakow.pl

mgr Tomasz Mróz

tomasz.mroz@up.krakow.pl

 

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

mgr  Aleksandra Izdebska

aleksandra.izdebska@up.krakow.pl

mgr Katarzyna Izworska

katarzyna.izworska@up.krakow.pl

mgr Natalia Malejky

natalia.malejky@up.krakow.pl

 

Zakład Fizjologii Roślin

mgr Ewelina Knop

ewelina.knop@up.krakow.pl

mgr Jakub Oliwa

jakub.oliwa@up.krakow.pl

 

Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

mgr Łukasz Kołodziejczyk

lukasz.kolodziejczyk@up.krakow.pl

 

Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

mgr Anna Kocoń

anna.kocon@up.krakow.pl

 

Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka

mgr Tomasz Brzuskowski

tomasz.brzuskowski@up.krakow.pl

mgr Monika Łazarska

monika.lazarska@up.krakow.pl

mgr Katarzyna Kucharska

katarzyna.kucharska@up.krakow.pl

mgr Katarzyna Stachańczyk

katarzyna.stachanczyk@up.krakow.pl

mgr Bogumiła Staszczyk

bogumila.staszczyk@up.krakow.pl

mgr Thiep Vo Van

thiep.vo-van@up.krakow.pl

mgr Wojciech Urynowicz

wojciech.urynowicz@up.krakow.pl

 

Pracownia Mikrobiologii

mgr Arkadiusz Gruca

arkadiusz.gruca@up.krakow.pl