Programy studiów

Rok akademicki 2019/2020

Program studiów Biologia II stopnia 2019/2020

Program specjalności – Biologia laboratoryjna 2019/2020

Program specjalności – Biologia środowiskowa (nauczycielska) 2019/2020

Program specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2019/2020

 

Rok akademicki 2018/2019

Program studiów Biologia II stopnia 2018/2019

Program specjalności – Biologia laboratoryjna 2018/2019

Program specjalności – Biologia środowiskowa (nauczycielska) 2018/2019

Program specjalności – Biologia z chemią (nauczycielska) 2018/2019