Przejdź do treści

Przedstawiciele studentów i doktorantów w Radzie Instytutu Biologii

Kamil Bainsky, e-mail: kamil.bainsky@student.up.krakow.pl

Julia Borowiecka, e-mail: julia.borowiecka@student.up.krakow.pl

Kamil Kosałka, e-mail: kamil.kosalka@student.up.krakow.pl

Aleksandra Kuśmider, e-mail: aleksandra.kusmider@student.up.krakow.pl

Róża Laskowska, e-mail: roza.laskowska@student.up.krakow.pl

Paulina Likus, e-mail: paulina.likus@student.up.krakow.pl

Maciej Łasocha, e-mail: maciej.lasocha1@student.up.krakow.pl

Justyna Mikołajczyk, e-mail: justyna.mikolajczyk1@student.up.krakow.pl

Wojciech Piętoń, e-mail: wojciech.pieton@student.up.krakow.pl

Julia Szarfenberg, e-mail: julia.szarfenberg@student.up.krakow.pl

mgr Łukasz Kołodziejczyk – doktorant, e-mail: lukasz.kolodziejczyk@up.krakow.pl