Instytut Biologii

Rozprawy doktorskie – przewody zakończone

Rok 2018

dr Martyna Błaszczyk

„Interakcja pomiędzy tauryną i etanolem jako czynnik wpływający na parametry fizjologiczne myszy laboratoryjnej Swiss”

promotor: dr hab., prof. UP Robert Stawarz

promotor pomocniczy: dr hab. Łukasz Binkowski

 

dr Magdalena Semla-Kurzawa

„Wpływ akrylamidu, kationów magnezu i cynku na parametry morfologiczne krwi oraz status antyoksydacyjny w wybranych narządach myszy”

promotor: dr hab., prof. UP Grzegorz Formicki

 

Rok 2017

dr Katarzyna Nieszporek

„Działania prośrodowiskowe elementem zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym”

promotor: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

promotor pomocniczy: dr hab., prof. UP Katarzyna Potyrała

 

dr Patrycja Zagata Leśnicka

„Analiza molekularna wybranych fragmentów DNA endosymbiotycznych glonów Paramecium bursaria

promotor: dr hab., prof. UP Magdalena Greczek-Stachura

 

dr Katarzyna Możdżeń

„Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego”

promotor: prof. dr hab. Andrzej Maria Skoczowski

 

Rok 2016

dr Marta Kopańska

promotor: dr hab., prof. UP Grzegorz Formicki

 

dr Bartosz Bojarski

„Oddziaływanie herbicydów na aktywność wybranych enzymów oraz ultrastrukturę skrzeli i wątroby ryb”

promotor: dr hab. lek. wet. Hanna Lutnicka

 

Rok 2015

dr Anna Barteczko

„Wpływ stosowania dodatków glukogenicznych na ekspresję genów oraz aktywność enzymów odpowiedzialnych za metabolizm glukozy i tłuszczu w wątrobie krów w okresie okołoporodowym”

promotor: prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Górka

 

Rok 2014

dr Agata Stokłosa-Wojtaś

„Wpływ stresu hipoksji na fizjologię wybranych gatunków mchów”

promotor: dr hab., prof. UP Andrzej Rzepka

 

Rok 2013

dr Diana Saja

„Fizjologiczne podstawy odporności Centaurea cyanus L. na tribenuron metylowy oraz przydatność fizycznych i biochemicznych metod do oceny tej odporności”

promotor: prof. dr hab. Andrzej Maria Skoczowski