Przejdź do treści

Rada Instytutu

Dyrekcja:

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP

dr Grzegorz Rut

 

Pracownicy samodzielni:

prof. dr hab. Maria Filek

prof. dr hab. Peter Massányi

prof. dr hab. Zbigniew Szeląg

dr hab. Beata Barabasz-Krasny, prof. UP

dr hab. Anna Barbasz, prof. UP

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UP

dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP

dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP

dr hab. Robert Kościelniak, prof. UP

dr hab. Małgorzata Nodzyńska-Moroń, prof. UP

dr hab. Michał Nosek

dr hab. Magdalena Nowak-Chmura, prof. UP

dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UP

dr hab. Bartosz Różanowski

dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło, prof. UP

dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP

dr hab. Apolonia Sieprawska, prof. UP

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

dr hab. Waldemar Tejchman, prof. UP

dr hab. Alicja Walosik, prof. UP

dr hab. inż. Tomasz Zielonka, prof. UP

dr hab. Ewa Żesławska, prof. UP

 

Przedstawiciele pracowników niesamodzielnych:

dr inż. Renata Muchacka

dr Laura Betleja

dr Anna Chrzan

dr Zofia Goc

dr Tomasz Łaciak

dr Grzegorz Rut

dr Iwona Stawoska

dr Bartłomiej Zyśk

 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność:

 

 

Przedstawiciel ZNP:

dr Bartłomiej Zyśk

 

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Anna Kocoń

mgr Łukasz Kołodziejczyk

 

Przedstawiciele studentów:

Aleksandra Binkiewicz – I rok Psychologia i Biologia Zwierząt

Karolina Chmura – II rok Biologia

Julia Jurecka – III rok Ochrona Środowiska

lic. Danuta Kadłub – I rok Biologia SUM

lic. Aleksandra Karska – I rok Dziennikarstwo Przyrodnicze

lic. Paulina Likus – I rok Biologia SUM

Maciej Łasocha – III rok Bioinformatyka

lic. Justyna Mikołajczyk – I rok Biologia SUM

Wojciech Piętoń – III rok Bioinformatyka

Anna Zawalska – I rok Bioinformatyka

 

 

Członkowie z głosem doradczym:

prof. dr hab. Maria Wędzony

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

prof. dr hab. Wiesław Krzemiński

prof. dr hab. Mieczysław Mazur

prof. dr hab. Bogusław Bobek

prof. dr hab. Krzysztof Siuda

prof. dr hab. Władysław Zamachowski

dr hab. Urszula Bielczyk

dr hab. Maria Jolanta Korohoda

dr hab. Jan Rajmund Paśko

dr hab. Ryszard Popek

dr hab. Jacek Wasilewski