Przejdź do treści

Rada Instytutu

Dyrekcja:

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP

dr Grzegorz Rut

 

Pracownicy samodzielni:

prof. dr hab. Maria Filek

prof. dr hab. Wiesław Krzemiński

prof. dr hab. Peter Massanyi

prof. dr hab. Mieczysław Mazur

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

prof. dr hab. Zbigniew Szeląg

prof. dr hab. Maria Wędzony

dr hab. Beata Barabasz-Krasny, prof. UP

dr hab. Anna Barbasz, prof. UP

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UP

dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP

dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP

dr hab. Robert Kościelniak, prof. UP

dr hab. Małgorzata Nodzyńska, prof. UP

dr hab. Magdalena Nowak-Chmura, prof. UP

dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UP

dr hab. Bartosz Różanowski

dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło

dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

dr hab. Waldemar Tejchman

dr hab. Alicja Walosik, prof. UP

dr hab. inż. Tomasz Zielonka, prof. UP

dr hab. Ewa Żesławska, prof. UP

 

Przedstawiciele pracowników niesamodzielnych:

dr inż. Renata Muchacka

dr Laura Betleja

dr Anna Chrzan

dr Zofia Goc

dr Tomasz Łaciak

dr Michał Nosek

dr Grzegorz Rut

dr Iwona Stawoska

dr Bartłomiej Zyśk

 

Przedstawiciel NSZZ Solidarność:

dr Katarzyna Możdżeń

 

Przedstawiciel ZNP:

dr Bartłomiej Zyśk

 

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Anna Kocoń

mgr Łukasz Kołodziejczyk

 

Przedstawiciele studentów:

Julia Borowiecka – II rok bioinformatyka

Kamil Kosałka – II rok bioinformatyka

Maciej Łasocha – II rok bioinformatyka

Wojciech Piętoń – II rok bioinformatyka

Julia Szarfenberg – II rok biologia studia I stopnia

Róża Laskowska – III rok biologia studia I stopnia

Paulina Likus – III rok biologia studia I stopnia

Kamil Bainsky – II rok biologia studia II stopnia

Aleksandra Kuśmider – II rok biologia studia II stopnia

Justyna Mikołajczyk – III rok biologia studia I stopnia

 

Członkowie z głosem doradczym:

prof. dr hab. Bogusław Bobek

prof. dr hab. Jan Krupa

prof. dr hab. Krzysztof Siuda

prof. dr hab. Władysław Zamachowski

dr hab. Urszula Bielczyk

dr hab. Maria Jolanta Korohoda

dr hab. Ryszard Pado

dr hab. Jan Rajmund Paśko

dr hab. Ryszard Popek

dr hab. Jacek Wasilewski