Przejdź do treści

Współpraca

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

 • Czechy: University of Hradec Králové
 • Rosja: Universitas Petropolitana Saint Petersburg State University
 • Słowacja: Matej Bel University
 • Słowacja: Slovak University of Agriculture
 • Słowacja: University of Constantine the Philosopher in Nitra
 • Szwajcaria: University of Neuchatel
 • Ukraina: State Natural History Museum NAS Ukraine
 • Węgry: Agricultural Institute of the Centre for Agricultural Research in Martonvasar
 • Wielka Brytania: Society for the History of Natural History
 • Wielka Brytania: Kingston University London

 

Współpraca z instytucjami krajowymi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Kraków
 • Ojcowski Park Narodowy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski

 

Towarzystwa naukowe, których członkami są pracownicy Instytutu Biologii UP

 • International Society for Biological Calorimetry
 • Polskie Towarzystwo Agronomiczne
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • Slovak Botanical Society