Przejdź do treści

Katedra Biochemii i Biofizyki

W Katedrze realizowane są badania w zakresie biochemicznej i fizykochemicznej charakterystyki naturalnych i modelowych układów biologicznych w aspekcie działania czynników rozwojowych i stresowych oraz fitoremediacji, jako biotechnologicznej metody rekultywacji środowiska. Obserwuje się też nowe organizmy modelowe w badaniach biochemicznych.

 

Kierownik

 

prof. dr hab. Maria Filek

ul. Podchorążych 2, pok. 221N

tel. +48 12 662 7836

e-mail: maria.filek@up.krakow.pl

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

dr hab. Anna Barbasz, prof. UP

ul. Podchorążych 2, pok. 221N

tel. +48 12 662 7836

e-mail: anna.barbasz@up.krakow.pl

 

dr Barbara Kreczmer

ul. Podchorążych 2, pok. 221N

tel. +48 12 662 7836

e-mail: barbara.kreczmer@up.krakow.pl

 

dr hab.  Elżbieta Rudolphi-Szydło, prof. UP

ul. Podchorążych 2, pok. 221N

tel. +48 12 662 7836

e-mail: elzbieta.rudolphi-skorska@up.krakow.pl

 

dr hab. Apolonia Sieprawska, prof. UP

ul. Podchorążych 2, pok. 221N

tel. +48 12 662 7836

e-mail: apolonia.sieprawska@up.krakow.pl

 

dr Barbara Dyba

ul. Podchorążych 2, pok. 221N

tel. +48 12 662 7836

e-mail: barbara.dyba@up.krakow.pl

 

dr hab. Maria Zembala, prof. UP – pracownik emerytowany

ul. Podchorążych 2, pok. 221N

tel. +48 12 662 7836

e-mail: maria.zembala@up.krakow.pl

 

Doktoranci:

mgr Magdalena Skórka