Instytut Biologii

Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych

Podstawowa działalność badawcza Zakładu Dydaktyki Nauk Przyrodniczych koncentruje się na dydaktyce biologii w kontekście zmian w europejskim systemie szkolnictwa na wszystkich etapach edukacji; badaniach nad problemami szkolnictwa wyższego w zakresie  rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań; celach, zadaniach oraz treściach z dydaktyki biologii, przyrody, wychowania zdrowotnego i ochrony środowiska; wpływie metod nauczania na efektywność procesu nauczania biologii, przyrody, wychowania zdrowotnego i ochrony środowiska.

Więcej informacji na:

http://zdnp.up.krakow.pl/index.html

https://uatacz.up.krakow.pl/~wwwchemia/zdch/

https://uatacz.up.krakow.pl/~wwwchemia/zdch/index.php/zyciorysy-dydaktykow-chemii

Kierownik

dr hab. Alicja Walosik, prof. UP

ul. Podchorążych 2, pok. 325N

tel. +48 12 662 7839

e-mail: alicja.walosik@up.krakow.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Małgorzata Nodzyńska

ul. Podchorążych 2, pok. 203N

tel. +48 12 662 7833

e-mail: malgorzata.nodzynska@up.krakow.pl

 

dr Elżbieta Rożej-Pabijan

ul. Podchorążych 2, pok. 325N

tel. +48 12 662 7839

e-mail: elzbieta.rozej-pabijan@up.krakow.pl

 

dr Paweł Cieśla

ul. Podchorążych 2, pok. 203N

tel. +48 12 662 7833

e-mail: pawel.ciesla@up.krakow.pl

 

dr Piotr Bieniek

ul. Podchorążych 2, pok. 325N

tel. +48 12 662 7839

e-mail: piotr.bieniek@up.krakow.pl

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Barbara Zębalska

ul. Podchorążych 2, pok. 325N

tel. +48 12 662 7839

e-mail: barbara.zebalska@up.krakow.pl