Instytut Biologii

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

Badania podstawowe Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska dotyczą: ekologii populacji, waloryzacji środowiska bytowania dzikich zwierząt, modelowania zagadnień związanych z gospodarką łowiecką,oceny presji żerowania zwierząt łownych na ekosystemy leśne i rolnicze, a także tereny podmiejskie, oraz szeroko pojętej ekoturystyki, z uwzględnieniem tzw. turystyki łowieckiej.

Kierownik

dr hab. inż. Tomasz Zielonka, prof. UP

ul. Podbrzezie 3, pok. 42A

tel. +48 12 662 7823

e-mail: tomasz.zielonka@up.krakow.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP

ul. Podbrzezie 3, pok. 41

tel. +48 12 662 6696

e-mail: malgorzata.klys@up.krakow.pl

 

dr Anna Chrzan

ul. Podbrzezie 3, pok. 39

tel. +48 12 662 6681

e-mail: anna.chrzan@up.krakow.pl

 

dr Dorota Merta

ul. Podbrzezie 3, pok. 34A

tel. +48 12 662 6704

e-mail: dorota.merta@up.krakow.pl

 

dr Lidia Orłowska

ul. Podbrzezie 3, pok. 42A

tel. +48 12 662 6697

e-mail: lidia.orlowska@up.krakow.pl

 

dr hab. Marcin Woch

ul. Podbrzezie 3, pok. 39

tel. +48 12 662 6714

e-mail: marcin.woch@up.krakow.pl

 

Doktoranci:

mgr  Aleksandra Izdebska

mgr Katarzyna Izworska

mgr Natalia Malejky