Instytut Biologii

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Badania podstawowe Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska dotyczą: ekologii populacji, waloryzacji środowiska bytowania dzikich zwierząt, modelowania zagadnień związanych z gospodarką łowiecką,oceny presji żerowania zwierząt łownych na ekosystemy leśne i rolnicze, a także tereny podmiejskie, oraz szeroko pojętej ekoturystyki, z uwzględnieniem tzw. turystyki łowieckiej.

Kierownik

dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP

ul. Podchorążych 2, pok. 222N

tel. +48 12 662 78XX

e-mail: malgorzata.klys@up.krakow.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr Anna Chrzan

ul. Podchorążych 2, pok. 2N

tel. +48 12 662 78XX

e-mail: anna.chrzan@up.krakow.pl

 

dr Dorota Merta

ul. Podchorążych 2, pok. 2N

tel. +48 12 662 78XX

e-mail: dorota.merta@up.krakow.pl

 

dr Lidia Orłowska

ul. Podchorążych 2, pok. 2N

tel. +48 12 662 78XX

e-mail: lidia.orlowska@up.krakow.pl

 

dr hab. Bartosz Różanowski

ul. Podchorążych 2, pok. 203N

tel. +48 12 662 7833

e-mail: bartosz.rozanowski@up.krakow.pl

 

Pracownik emerytowany

prof. dr hab. Bogusław Bobek

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 2

tel. +48 12 662 6682

e-mail: bogusław.bobek@up.krakow.pl

 

Doktoranci

mgr  Aleksandra Izdebska