Instytut Biologii

Zakład Fizjologii Roślin

W Zakładzie Fizjologii Roślin realizowane są badania związane z odpowiedzią roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe. Analizy obejmują zarówno zmiany wybranych metabolitów, a także natężenie procesów fotosyntezy, oddychania, transpiracji, przewodnictwa szparkowego oraz fluorescencji chlorofilu a. Badania dotyczą wpływu ozonu, herbicydów, oddziaływań allelopatycznych, metali ciężkich oraz zasolenia na wzrost i rozwój roślin.

Kierownik

dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP

ul. Podchorążych 2, pok. 222N

tel. +48 12 662 7827

e-mail: andrzej.rzepka@up.krakow.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

ul. Podchorążych 2, pok. 204N

tel. +48 12 662 7829

e-mail: andrzej.skoczowski@up.krakow.pl

 

dr Grzegorz Rut

ul. Podchorążych 2, pok. 223N

tel. +48 12 662 7828

e-mail: grzegorz.rut@up.krakow.pl

 

dr Grzegorz Migdałek

ul. Podchorążych 2, pok. 223N

tel. +48 12 662 7828

e-mail: grzegorz.migdalek@up.krakow.pl

 

Pracownik naukowo-techniczny

dr Katarzyna Możdżeń

ul. Podchorążych 2, pok. 313N

tel. +48 12 662 7825

e-mail: katarzyna.mozdzen@up.krakow.pl

 

Doktoranci

mgr Ewelina Knop

mgr Jakub Oliwa