Instytut Biologii

Zakład Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

W Zakładzie Fizjologii Zwierząt i Toksykologii prowadzone są badania dotyczące m.in.: aktywności enzymatycznego systemu antyoksydacyjnego w mózgu, wątrobie i nerkach myszy, oceny aktywności acetylocholinoesterazy w mózgu i mięśniach samców myszy po domięśniowym podaniu ketaminy oraz analizy stężenia glukozy w surowicy krwi samców myszy po ich obciążeniu różnymi dawkami hydrokortyzolu.

Kierownik

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

ul. Podbrzezie 3, pok. 22

tel. +48 12 662 6692

e-mail: grzegorz.formicki@up.krakow.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Peter Massanyi

ul. Podbrzezie 3, pok. 22

tel. + 48 12 662 6715

e-mail: peter.massanyi@up.krakow.pl

 

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

ul. Podbrzezie 3, pok. 22; ul. Podchorążych 2, pok. 228N

tel. +48 12 662 6715; +48 12 662 7819

e-mail: agnieszka.gren@up.krakow.pl

 

dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP

ul. Podbrzezie 3, pok. 24

tel. +48 12 662 6693/94

e-mail: waldemar.szaroma@up.krakow.pl

 

dr inż. Renata Muchacka

ul. Podbrzezie 3, pok. 22

tel. +48 12 662 6715

e-mail: renata.muchacka@up.krakow.pl

 

dr Zofia Goc

ul. Podbrzezie 3, pok. 23/24

tel. +48 12 662 6693

e-mail: zofia.goc@up.krakow.pl

 

Pracownik naukowo-techniczny

mgr Edyta Kapusta

ul. Podbrzezie 3, pok. 24

tel. +48 12 662 6693/94

e-mail: edyta.kapusta@up.krakow.pl

 

Doktoranci:

mgr Łukasz Kołodziejczyk