Instytut Biologii

Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii zajmuje się systematyką i biogeografią ryjkowców, żukowatych i rośliniarek, znaczeniem epidemiologicznym kleszczy, znaczeniem doliny Wisły dla migracji owadów na przykładzie wybranych grup chrząszczy, szlakami migracyjnymi ryjkowców.

Kierownik

dr hab. Mieczysław Mazur, prof. UP

ul. Podbrzezie 3, pok. 30

tel. +48 12 662 6701

e-mail: mieczysław.mazur@up.krakow.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Wiesław Krzemiński

ul. Podbrzezie 3, pok. 30

tel. +48 12 662 6698

e-mail: wieslaw.krzeminski@up.krakow.pl

 

dr hab. Magdalena Nowak-Chmura prof. UP

ul. Podbrzezie 3, pok. 35

tel. +48 12 662 6703

e-mail: magdalena.nowak-chmura@up.krakow.pl

 

dr Andrzej Górz

ul. Podbrzezie 3, pok. 20

tel. +48 12 662 6700

e-mail: andrzej.gorz@up.krakow.pl

 

Doktoranci

mgr Anna Kocoń