Przejdź do treści

Katedra Zoologii

W Katedrze Zoologii badania naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach z herpetologii i ekotoksykologii. Obejmują one zarówno obserwacje rocznego cyklu życia płazów i związane z nim zjawiska. Dotyczą morfologii, ekologii, zagrożeń, rozmieszczenia oraz monitoringu płazów i gadów w Polsce; wpływu promieniowania UV na organizmy tych zwierząt, zwłaszcza kręgowców i bezkręgowców. Badania dotyczą również koncentracji i wpływu metali ciężkich na zwierząta i ludzi.

Pracownicy Katedry Zoologii zajmują się również systematyką i biogeografią ryjkowców, żukowatych i rośliniarek, znaczeniem epidemiologicznym kleszczy, znaczeniem doliny Wisły dla migracji owadów na przykładzie wybranych grup chrząszczy, szlakami migracyjnymi ryjkowców.

Kierownik

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

www.sites.google.com/site/sistawar

ul. Podchorążych 2, pok. 314N

tel. +48 12 662 78XX

e-mail: robert.stawarz@up.krakow.pl

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

dr Marzena Albrycht

ul. Podchorążych 2, pok. 225N

tel. +48 12 662 6724

e-mail: marzena.albrycht@up.krakow.pl

 

dr hab. Łukasz J. Binkowski, prof. UP

dr Martyna Błaszczyk-Altman

www.blaszczyk.up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2, pok. 225N

tel. +48 12 662 6724

e-mail: martyna.blaszczyk-altman@up.krakow.pl

 

dr hab. Andrzej Górz

ul. Podchorążych 2, pok. 223N

tel. +48 12 662 7828

e-mail: andrzej.gorz@up.krakow.pl

 

dr Bartłomiej Zyśk

ul. Podchorążych 2, pok. 225N

tel. +48 12 662 6689

e-mail: bartlomiej.zysk@up.krakow.pl

 

Pracownik naukowo-techniczny

dr Tomasz Łaciak

ul. Podchorążych 2, pok. 225N

tel. +48 12 662 6690

e-mail: tomasz.laciak@up.krakow.pl

 

Doktoranci:

mgr Sylwia Koczanowicz

mgr Anna Kocoń

mgr Katarzyna Tomczyk

 

mgr Tomasz Brzuskowski

mgr Piotr Dobrowolski