Przejdź do treści

Katedra Zoologii

W Katedrze realizowane są badania w zakresie:

  • Ekotoksykologii, które dotyczą monitoringu i wpływu zanieczyszczeń (metali i wybranych grup pestycydów) na ptaki i ssaki,
  • Biologii człowieka, która obejmuje badania związane z wpływem zanieczyszczeń metalami na organizm człowieka, w tym również na procesy rozmnażania i rozwoju. Oprócz zagadnień fizjologicznych skupiają się one również na  zmianach w budowie histologicznej wybranych tkanek,
  • Chiropterologii, które dotyczą biologii i ekologii nietoperzy na terenach górskich oraz roli tych ssaków jako wektorów chorób transmisyjnych,
  • Herpetologii, obejmujące zagadnienia związane z obserwacją rocznego cyklu życia płazów oraz związanych z nim zjawisk. Dotyczą także morfologii, ekologii, zagrożeń, rozmieszczenia oraz monitoringu płazów i gadów w Polsce,
  • Parazytologii, których głównym nurtem są badania nad stawonogami pasożytniczymi, szczególnie kleszczami (Acari: Ixodida) – pasożytami ludzi i zwierząt. Obejmują one aspekty faunistyczne, ekologiczne i taksonomiczne tej grupy pasożytów, oraz znaczenie kleszczy w epidemiologii chorób transmisyjnych,
  • Entomologii, które koncentrują się na biologii i ekologii koprofagicznych i koprofilnych chrząszczy występujących na terenie Polski, oraz interakcje pomiędzy koprofagicznymi chrząszczami a występującymi na nich epizoicznymi grzybami.
    
    

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

dr Marzena Albrycht

ul. Podchorążych 2, pok. 225N

tel. +48 12 662 6724

e-mail: marzena.albrycht@up.krakow.pl

 

dr hab. Łukasz J. Binkowski, prof. UP

dr Martyna Błaszczyk-Altman

www.blaszczyk.up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2, pok. 225N

tel. +48 12 662 6724

e-mail: martyna.blaszczyk-altman@up.krakow.pl

 

dr hab. Andrzej Górz

ul. Podchorążych 2, pok. 223N

tel. +48 12 662 7828

e-mail: andrzej.gorz@up.krakow.pl

 

Prof. dr hab. Wiesław Krzemiński – pracownik emerytowany

ul. Podchorążych 2, pok. 222N

tel. +48 12 662 7827

 

Pracownik dydaktyczny

 

dr Bartłomiej Zyśk

ul. Podchorążych 2, pok. 225N

tel. +48 12 662 6689

e-mail: bartlomiej.zysk@up.krakow.pl

 

Pracownik naukowo-techniczny

 

dr Tomasz Łaciak

ul. Podchorążych 2, pok. 225N

tel. +48 12 662 6690

e-mail: tomasz.laciak@up.krakow.pl

 

Doktoranci

 

mgr Sylwia Koczanowicz

mgr Anna Kocoń

mgr Katarzyna Tomczyk

mgr Tomasz Brzuskowski

mgr Piotr Dobrowolski